Frequently Asked Questions

CAMBO

Bewaart CAMBO de aanmeldgegevens van een aspirant student?

Ja, CAMBO hanteert een bewaartermijn van 1 jaar. Daarna worden de data permanent verwijderd. het proces is als volgt:

 • Na een jaar wordt een student omgeving ‘automatisch’ opgeruimd.
 • Een student krijgt nog een mailtje voordat dit gebeurt.
 • Alles gerelateerd aan de student wordt verwijderd. De anonieme geaggregeerde data dus niet!
  • Dit zorgt ervoor dat de statistieken voor de instelling en algemeen behouden blijven.

Naast deze automatische opschoon actie, kan een student zelf handmatig zijn studentomgeving opheffen. Dat werkt aan statistiek verder hetzelfde.

Hoe gaat CAMBO om met tussentijdse instroom?

De instelling kan in haar SIS de aanmeldperiode voor aangeboden opleidingen instellen. In geval dat de student doorlopend kan instromen (of tot een bepaalde datum) kan de instelling dit middels de aanmeldperiode mogelijk maken. De instelling bepaalt van wanneer tot wanneer de aangeboden opleiding open staat voor aanmeldingen.

Hoe is backup en restoren geregeld voor CAMBO?

Back-up en restore van de data en de systemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier van CAMBO. Dit is gedekt door een ISO27000 certificaat en vastgelegd in SLA’s.

Het management van de Coöperatie is verantwoordelijk dat dit certificaat alle voorzieningen voldoende dekt en om de audit hiervoor te organiseren.

Hoe is de relatie met het mbo koppelpunt en de berichten voor de voorziening vroegtijdig aanmelden?

CAMBO en het mbo-koppelpunt zijn met elkaar verweven. De VO-school ontvangt statusberichten over aanmeldingen van het mbo-koppelpunt. Het mbo-koppelpunt ontvangt deze informatie  van het SIS. Het SIS ontvangt aanmeldingen van CAMBO.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Stuur hiervoor een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik en contact knop op de site. “kleine” wijzigingen in de bestaande functionaliteit worden besproken in een wijzigingen groep en grote wijzigingen van fundamentelere aard zullen worden aangedragen door groep doorontwikkeling onder aansturing van saMBO-ICT. De eerste bijeenkomst hiervan is in juni van elk jaar om de wensen op te halen. Het uiteindelijke besluit of er een doorontwikkeling komt wordt altijd genomen door de AV.

Hoe werkt CAMBO?

Er zijn twee mogelijkheden voor het gebruik van CAMBO. Of je gaat met een deeplink naar inschrijvenmbo.nl (CAMBO) of je gaat gelijk naar inschrijvenmbo.nl en maak daar een aantal keuzes. De meeste instellingen kiezen voor de eerste variant. De student kan zijn aanmeldingen beheren in de CAMBO omgeving.

 

Hoe zit het met de betaling van het gebruik van de applicatie? Aan wie betalen we en waarvoor?

– Iedere instelling betaalt voor het gebruik, beheer en onderhoud en ontwikkeling van CAMBO. Hiervoor wordt een bijdrage betaald aan de Coöperatie.

– Daarnaast betaalt iedere instelling voor de koppeling tussen CAMBO en haar SIS.

Is de programmatuur van CAMBO gedekt bij een faillissement?

De broncode van de voorzieningen is eigendom van de Coöperatie en kan in geval van leverancierswissel of bij een faillissement van de leverancier direct opgevraagd worden.

Is er rekening gehouden met LLO, waarbij steeds meer modulair aangeboden zal worden?

Er wordt op dit moment gewerkt met het reguliere, diplomagerichte, mbo- en VAVO -aanbod van de school. Dus officieel goedgekeurde opleidingen.

Kan CAMBO aanmeldingen van aspirant studenten opnieuw klaarzetten?

Alle aanmeldingen kunnen tot één jaar geleden kunnen binnen 48 uur opnieuw klaargezet worden voor de SIS om op te halen.

Kun je ook aangeven dat je voor bv het 2e leerjaar wilt aanmelden?

Ja je kunt je ook aanmelden voor een tweede of derde leerjaar.

Wanneer kan ik gebruik gaan maken van CAMBO?

Een school kan CAMBO activeren in overleg met de coöperatie en met de SIS leverancier van de instelling. Wil je gebruik gaan maken stuur dan een e mail naar info@mbovoorzieningen.nl met de geplande implementatie datum. Hierna krijg je de link naar het implementatie handboek en kun je aan de slag met je SIS leverancier. Via de SIS leverancier krijg je de informatie welke je technisch nodig hebt en via de coöperatie krijg je de informatie die nodig is om het proces goed te doorlopen. Samen staan we je bij voor een succesvolle implementatie.

ie.

Wanneer wordt een PvE bijgewerkt?

Het PVE 2.1 is nog steeds van toepassing. Wel is er een addendum gemaakt met toelichting op een paar kleine gerealiseerde aanpassingen.

Wat is de meerwaarde van deelname aan CAMBO voor student en voor de leden?
 1. Aanmelden is een juridische status geworden
 2. Aanmelden bij het mbo is uniform
 3. Identificatie moet goed geregeld zijn
 4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen
 5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen

Zie dit ook uitgelegd in dit filmpje

Wat kunnen/moeten applicatiebeheerders/schoolbeheerders van de instelling in CAMBO doen?

1. Controleren welke opleidingen getoond worden in CAMBO, en de deeplinks van de opleidingen die gebruikt kunnen worden voor de eigen website ophalen. Hier stelt de instellingsbeheerder ook de terugkeerlinks in.

2. De logbestanden met betrekking tot aanmeldingen en de berichten die naar het SIS zijn verstuurd inzien.

3. De analyseomgeving voor meervoudig aanmelden benaderen.

Wat zit er in managementinformatie meervoudig aanmelden; heeft school zicht op alle aanmeldingen (ook van andere scholen) en hoe?

De school krijgt, op school én opleidingsniveau, een overzicht van het aantal aanmeldingen én het aantal daarvan dat een meervoudige aanmelding betreft. Indien een student twee of meer aanmeldingen doet (meervoudige aanmeldingen) daalt de kans dat zijn aanmelding ook daadwerkelijk een inschrijving wordt. Centraal Aanmelden toont op basis van kansberekening het effect van meervoudige aanmeldingen. Dit is statistische informatie. De AVG maakt het niet mogelijk om dit op individueel niveau te rapporteren

Welke student informatie systemen (SIS) zijn al gekoppeld en wat moet ik doen als ik een ander systeem wil koppelen?

Eduarte is s klaar voor het gebruik van CAMBO.  De overige SIS-leveranciers (Peoplesoft, EducationOnline, Osiris en ook Portal Plus hebben aangegeven in Q2 van 2021 de koppeling met CAMBO te realiseren. Indien een andere partij dan bovenstaande de ontsluiting gaat regelen stuur dan een berichtje naar info@mbovoorzieningen.nl voor gedetailleerdere informatie.

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle scholen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.

CAMBO implementatie

De informatie in CAMBO is summierder dan wat de instelling meestal vraagt. Is dit aan te vullen?

De inrichting van het aanmeldproces is aan de instelling. CAMBO  is  puur voor de identificatie en het vaststellen van een keuze voor een instelling en opleiding en kan niet worden uitgebreid.

Heeft de student die zich via CAMBO aanmeldt dubbel werk omdat veel scholen ook een eigen aanmeldformulier hebben?

Dat zou onwenselijk zijn. CAMBO voorziet in identificatie, persoons- en vooropleidinggegevens en de keuze van instelling en opleiding. CAMBO voorziet niet in functionaliteit voor het ophalen van informatie in het kader van het Afhandelen van Aanmeldingen. Indien gewenst is het aan de instelling om dit te organiseren, zonder het dubbel uitvragen van informatie.

Hoe gaat het binnen CAMBO als er op diverse momenten in het proces afmeldingen binnen komen?

Indien een student in CAMBO zijn aanmelding intrekt dan krijgt de instelling dit bericht binnen in haar SIS om te verwerken. Indien de aanmelding de status ‘ingeschreven’ heeft kan de student deze in CAMBO niet meer intrekken. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de instelling.

Indien een student zijn aanmelding intrekt bij de school dan voorziet de instelling deze aanmelding in haar SIS van de status ‘ingetrokken’. Dit status bericht wordt door het SIS uitgewisseld met het mbo-koppelpunt. CAMBO actualiseert de statussen van aanmeldingen met de statusberichten die in het mbo-koppelpunt binnenkomen.

Hoe ziet CAMBO er uit uit oogpunt van de instelling/functioneel beheer?

Op het moment dat een instelling gaat starten met de voorbereidingen op de implementatie van CAMBO wordt een gesprek georganiseerd met de instelling, MBO Voorzieningen en de SIS-leverancier waarin de veldenmapping wordt besproken en alle vragen kunnen worden beantwoord. Voor toegang tot de gedetailleerde handleiding neem contact op via info@mbovoorzieningen.nl of gebruik de contactpagina op deze site

Denk hierbij aan:

– Moeten we zaken inrichten (interesse melding mogelijk maken)? Zo ja, wat en hoe ziet dat eruit.

– De analysedatabase?

– Omgaan met niet geleverde aanmeldingen aan SIS? Opnieuw vanuit CAMBO laten aanbieden?

– Hoe meldt een student zich af voor een aanmelding vanuit CAMBO?

– Hoe werken de velden die niet via DigiD/DUO koppeling geregeld zijn? Afwijkende adressen, 2 wettelijke vertegenwoordigers, oude vooropl., BPV variaties met whitelabel bij BBL?

Iddink heeft aangegeven bij de go-live tijdig informatie te geven: waar is die informatie beschikbaar?

Iddink heeft informatie, handleiding, beschikbaar via eigen portaal.

Is er met betrekking tot het leggen van de koppeling met CAMBO technische documentatie?

MBO Voorzieningen heeft aan een handleiding CAMBO voor instellingsbeheerders. Daarin staat beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO. Met link naar de testomgeving. Om het up to date te houden is dit niet statisch beschikbaar op deze site maar hebben we een Microsoft teamsite voor alle documentatie. Wil je toegang tot deze teamsite stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

Kan binnen één BRIN meerdere SIS-en (bijvoorbeeld Magister en Eduarte) gekoppeld worden aan CAMBO?

Het is mogelijk om meerdere koppelpunten te definiëren binnen CAMBO dus er kunnen meerdere SIS-en worden gekoppeld. Vanuit CAMBO gezien, krijgt een aanmelding de status ‘opgehaald’ zodra een SIS deze ophaalt. Als twee SIS-en dit doen, is eventuele logica en het bepalen van onderscheid wel belangrijk. Afstemming tussen, in dit geval, Magister en Eduarte is zeker noodzakelijk als twee SIS-en één aanmeldingen verzamelbak gaan bevragen.

Kan de student ook in het CAMBO aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft?

Nee, de student kan in CAMBO niet aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft.

Kan ik aanmelden via mijn eigen website en tegelijkertijd via CAMBO?

Het is aan de instelling om het aanmeldproces vorm te geven. Identificatie is verplicht in het kader van de wet toelatingsrecht en om zicht te krijgen op meervoudige aanmeldingen hebben alle mbo instellingen toegezegd CAMBO te gaan gebruiken.

Kan ik CAMBO “standalone” en ook in combinatie met een eigen aanmeld mogelijkheid op eigen website en/of een applicatie gebruiken?

CAMBO kan “standalone” gebruikt worden maar ook in eigen website/aanmeldomgeving geïncorporeerd worden.

Deep- en terugkeerlinks kunnen ingezet worden om de stap van de website naar CAMBO en weer terug te regelen.

Kan ik kenmerken meegeven aan de deeplink zodat de aanmelder weer op de juiste plek terug komt op onze website?

Het is mogelijk om ‘identificerende kenmerken’ mee te geven in de deeplink en terugkeerlink. Je kan er wel voor kiezen om retourlinks in de deeplinks van je opleiding op te nemen.

Je kunt dan per opleiding bepalen waar iemand bij succesvol aanmelden naartoe gaat en waar iemand bij niet-succesvol aanmelden naartoe gaat. In onze handleiding staat gedetailleerd beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO. Voor specifieke technische vragen of de handleidingen kan contact opgenomen worden met support@mbovoorzieningen.nl.

Kun je als instelling of opleiding een beperking instellen om alleen toegang te krijgen via de eigen aanmeldwebsite?

Aanmelden in het mbo kan op twee manieren: via de website van de instelling, waarna de aspirant student wordt doorgeleid naar CAMBO of via de website van CAMBO. Indien de aspirant student naar de website van Centraal Aanmelden gaat wordt hem, na identificatie middels DigiD, eerst gevraagd voor welke instelling hij/zij wil aanmelden en daarna voor welke opleiding bij de gekozen instelling. CAMBO is geen oriëntatietool en toont geen overzicht van opleidingen en instellingen.

Kunnen de NAW gegevens van het CAMBO dan automatisch op het aanmeldformulier van de school geplaatst worden?

Een Aspirant student identificeert zich met zijn DigiD bij CAMBO. Op dat moment worden zijn/haar persoons- en vooropleidinggegevens opgehaald bij DUO en na indienen van de aanmelding bij de betreffende instelling in de SIS aangeleverd.

Waar kan ik de installatiehandleiding vinden?

Er is een stappenplan voor het project, een handleiding CAMBO, een handleiding voor de deeplinks op de website. De SIS leveranciers hebben hun eigen installatie handleiding. Omdat we deze aanpassen aan de constante ervaringen van onze leden willen we die niet hier statisch beschikbaar stellen maar hebben we een Microsoft Teamsite. Stuur een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl om toegang te krijgen tot de site of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

Wanneer begint de uitrol van CAMBO en hoelang gaat die duren?

CAMBO is klaar. De koppeling met Eduarte is gerealiseerd. Andere SIS leveranciers geven aan dat de koppeling voor de zomervakantie 2021 klaar is.

Het (moment van) in gebruik nemen van CAMBO is een besluit van de instelling. Idealiter is dit voor het nieuwe aanmeldseizoen maar er kan ook gekozen worden om het halverwege het aanmeldseizoen te doen. Dit is afhankelijk van de SIS leverancier en de wens van de instelling.

Wat is de kwaliteit van het automatiseringsproces heden? Portaal, RIO, koppelingen met SIS

Centraal Aanmelden werkt conform PvE. Koppelingen met BRON, RIO, SBB, SIS (Eduarte) zijn operationeel en stabiel.

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot RIO?

RIO moet goed gevuld zijn. Aanpassingen in RIO worden “near realtime” uitgewisseld naar CAMBO. Meer informatie over RIO is hier te vinden.

Welke opleidingsnamen ziet de student? De kwalificatienaam en/of de door de instelling gehanteerde opleidingsnaam?

De wervingsnaam aangeboden opleiding zoals de instelling vastlegt in haar SIS wordt uitgewisseld met RIO en is zichtbaar in CAMBO.

Wij willen aanmeldingen zowel via onze eigen website als via CAMBO laten lopen. Kunnen hierdoor issues ontstaan?

– Wat is de reden om dit zo te doen want er zijn wel aandachtspunten als identificatieplicht (wet toelatingsrecht).

– Maak je onderscheid tussen opleidingen? De ene opleiding via CAMBO, de andere via de website?

– Of dit mogelijk is hangt af van je SIS leverancier, neem hiermee contact op.

Coöperatie

Hoe is de relatie tussen de Coöperatie en de MBO Raad?

De coöperatie is een zelfstandige entiteit opgericht om de voorzieningen op een goede manier te beheren. De MBO Raad is de branche organisatie van waar het idee gestart is om gezamenlijk deze voorzieningen in het leven te roepen voor haar leden.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Stuur hiervoor een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik en contact knop op de site. “kleine” wijzigingen in de bestaande functionaliteit worden besproken in een wijzigingen groep en grote wijzigingen van fundamentelere aard zullen worden aangedragen door groep doorontwikkeling onder aansturing van saMBO-ICT. De eerste bijeenkomst hiervan is in juni van elk jaar om de wensen op te halen. Het uiteindelijke besluit of er een doorontwikkeling komt wordt altijd genomen door de AV.

Moet je lid worden van de Coöperatie om mee te kunnen doen met CAMBO?

Ja je moet lid worden van de coöperatie MBOVoorzieningen. om CAMBO te kunnen gebruiken

Wat is de prijs van de voorzieningen?

Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

 • Een vaste bijdrage van € 850,00 (excl. btw) per instelling.
 • Een variabele bijdrage van € 1,20 (excl. btw) per gewogen deelnemer voor de Voorziening Centraal Aanmelden. De weging voor een BOL-deelnemer bedraagt 1, de weging voor een BBL-deelnemer 0,35. Hierbij wordt voor het jaar 2021 de Cfi-telling van 1 oktober 2019 (t-2) gebruikt.
 • Voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden wordt in het jaar 2021 geen bijdrage gevraagd.

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle scholen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.

VVA

Bij wie kan ik terecht voor vragen over VVA?

Afhankelijk van de aard van de vraag Topicus, Coöperatie MBO Voorzieningen of Systeem-leverancier. Bij vragen stuur een mail naar info@mbovoorzieningen.nl.

Hoe bepaalt het Koppelpunt MBO of een Aanmeldstatusbericht naar het Koppelpunt VO gestuurd moet worden?

Het Koppelpunt MBO bepaalt dat door te filteren op de aangeleverde ILT-code van de vooropleiding en te checken of het Leertraject van de aanmelding ‘ODT’ is. Als de ILT-code in de bijgevoegde lijst staat en het Leertraject geen ‘ODT’ is, wordt het bericht doorgestuurd naar het Koppelpunt VO. Op dat moment is ook noodzakelijk dat de BRIN van de latende school juist gevuld is, want anders kan het bericht niet op de juiste (VA)VO-school worden afgeleverd.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Stuur hiervoor een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik en contact knop op de site. “kleine” wijzigingen in de bestaande functionaliteit worden besproken in een wijzigingen groep en grote wijzigingen van fundamentelere aard zullen worden aangedragen door groep doorontwikkeling onder aansturing van saMBO-ICT. De eerste bijeenkomst hiervan is in juni van elk jaar om de wensen op te halen. Het uiteindelijke besluit of er een doorontwikkeling komt wordt altijd genomen door de AV.

Hoe verhoudt de vva zich tot bestaande regionale informatiesystemen?

Er bestaan verschillende regionale informatiesystemen, waarin ook gegevens over de
aanmeldingen in het mbo worden uitgewisseld. Voor wat betreft de uitwisseling van de
gegevens over de aanmeldingen in het mbo zoals verplicht gesteld in de wet
“aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” overlapt de vva met de bestaande regionale
informatiesystemen. De verschillen met de regionale informatiesystemen betreffen de
landelijke dekking van de vva, en de geautomatiseerde koppelingen tussen de vva en de
administratiesystemen van de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. De bestaande
regionale informatiesystemen hebben ook andere functies dan de uitwisseling van
gegevens over de aanmelding

Hoe ziet de terugkoppeling aan het mbo eruit? Kan de koppeling ook met Intergrip plaatsvinden in plaats van met het VVA koppelpunt?

Nee, de uitwisseling van de wettelijk verplichte statussen van aanmeldingen kan alleen plaatsvinden via het mbo-koppelpunt.

In ons aanmeldsysteem gebruiken we andere aanmeldstatussen, wat nu?

Er kunnen geen andere aanmeldstatussen geleverd worden, dus zal er een vertaling moeten worden gedaan van de statussen vanuit het systeem naar de statussen in de wet. Overigens is hier in de aangesloten systemen eigenlijk al in voorzien. Voor meer informatie verwijzen we daarom naar de leverancier van uw systeem.

Is het verplicht om gebruik te maken van VVA?

Ja, dit is in de wet aangegeven.

Moet VAVO ook geleverd worden aan het Koppelpunt VO?

Ja, net als de VO-scholen moeten de Potentiële mbo-gangers aan het Koppelpunt VO geleverd worden. Meer informatie over het Koppelpunt VO vindt u op https://www.kennisnet.nl/voorziening-vroegtijdig-aanmelden-mbo/

Moeten de VAVO-aanmeldingen ook aan het Koppelpunt MBO geleverd worden?

Voor VVA is dat niet noodzakelijk, maar voor CAMBO wel.

Van welke aanmelding moet ik de statussen uitwisselen als een leerling zich voor meerdere opleidingen aanmeldt?

Van alle aanmeldingen dienen de aanmeldstatussen geleverd te worden.

Van wie is de VVA?

De vva wordt gemaakt in opdracht van de PO-Raad, VO-raad, PO-Raad, MBO Raad en de VNG. Het koppelpunt vo wordt beheerd door Kennisnet (in opdracht van de VO-raad en PO-Raad). Het koppelpunt mbo wordt beheerd door de Coöperatie MBO Voorzieningen (in opdracht van de leden van de coöperatie en de mbo-instellingen). Het Inlichtingenbureau
(in opdracht van de VNG) beheert het koppelpunt gemeenten. Het ministerie van OCW financiert met een subsidie de realisatie van de drie koppelpunten.

Wanneer start de uitwisseling met VVA?

De uitwisseling is 1 september 2020 gestart.

Wat is de aanleiding voor de VVA?

De vva is het gevolg van de wet “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” (feitelijk gaat
het om aanpassingen van de onderwijswetten WEB, WVO en WEC). Met deze wet is een
landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen
en mbo-instellingen om een aantal gegevens over aanmeldingen met elkaar en met
gemeenten uit te wisselen. Het doel van de wet is de overgang naar het mbo verder te
verbeteren, onder andere door een zoveel mogelijk sluitende informatievoorziening in te
richten, zodat wordt bijgedragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten
(VSV).

Wat is de prijs van de voorzieningen?

Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

 • Een vaste bijdrage van € 850,00 (excl. btw) per instelling.
 • Een variabele bijdrage van € 1,20 (excl. btw) per gewogen deelnemer voor de Voorziening Centraal Aanmelden. De weging voor een BOL-deelnemer bedraagt 1, de weging voor een BBL-deelnemer 0,35. Hierbij wordt voor het jaar 2021 de Cfi-telling van 1 oktober 2019 (t-2) gebruikt.
 • Voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden wordt in het jaar 2021 geen bijdrage gevraagd.

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.

Wat is de VVA?

De vva bestaat uit drie koppelpunten, die er samen voor zorgen dat de gegevens bij de juiste vo-school en bij de juiste gemeente terecht komen. De administratiesystemen van de vo-scholen sluiten aan op het koppelpunt vo, de administratiesystemen van de mboinstellingen sluiten aan op het koppelpunt mbo en de administratiesystemen van de gemeenten sluiten aan op het koppelpunt gemeenten.

Welke aanmeldingen moeten er aan het Koppelpunt MBO geleverd worden?

Met de mbo-sector is afgesproken om van alle aanmeldingen de statussen door te geven. Aanvankelijk was dit afgesproken, zodat niet alle aanleverende systemen filtering in hoefden te bouwen, maar dat het maar 1 keer gebouwd hoefde te worden, namelijk in het Koppelpunt MBO. Inmiddels is het ook noodzakelijk, omdat de statussen nodig zijn voor een goede werking van Centraal aanmelden.

Welke aanmeldstatussen worden er uitgewisseld?

Status
Omschrijving
Aanmelding ontvangen (niet beschreven in de wet)
Deze status wordt gestuurd zodra de mbo-instelling de aanmelding van de student in goede orde heeft ontvangen, en de gegevens heeft geverifieerd en aangevuld met vooropleidingsgegevens (vanuit BRON).
a. Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
Op basis van de aanmelding heeft de mbo-instelling de student een onderwijsovereenkomst aangeboden voor de opleiding waarvoor deze zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.
b. De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
Op basis van de aanmelding is de mbo-instelling tot de conclusie gekomen dat de student niet toelaatbaar is voor de opleiding waarvoor deze zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.
c. De aanmelding is ingetrokken
De student heeft besloten de aanmelding voor de opleiding terug te trekken en heeft dit gemeld aan de opleiding. De onderwijsinstelling stuurt hiervoor een statusupdate.
d. De betrokkene is ingeschreven
De toelaatbare student is ingeschreven voor de betreffende opleiding. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.

Welke gegevens slaat het Koppelpunt MBO op?

Het koppelpunt slaat de aanmeldberichten slechts tijdelijk op. Direct na het filteren en doorsturen worden de gegevens weer uit het Koppelpunt MBO verwijderd. Wel wordt er een logfile bijgehouden met berichtID’s en van wie het bericht ontvangen is en naar wie het bericht doorgestuurd is. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het Programma van Eisen.

Wij maken bij het aanmelden gebruik van meerdere systemen. Welk systeem moet de aanmeldstatussen leveren?

De instelling is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle aanmeldstatussen geleverd worden. Dat mag vanuit meerdere systemen, maar dan moeten die systemen er wel geschikt voor zijn en juist ingericht worden. Van belang is dat dan het juiste aanmeldID gebruikt wordt, zodat helder is om welke aanmelding het gaat. Bij het gebruik van meerdere systemen op 1 instelling is het van belang om goed notitie te nemen van paragraaf 6.2 van het Programma van Eisen, want dat is speciaal voor deze situatie toegevoegd.