Frequently Asked Questions

Alle afspraken die we op operationeel niveau met elkaar gemaakt hebben staat in de DAP. De afspraken waarom we doen wat we doen staat in de PDC en onze regelementen staan in het coöperatie regelement.

We hebben FAQ’s voor

 • CAMBO implementatie
 • CAMBO algemeen
 • CAMBO voor aanmelders 
 • VVA voor MBO
 • de coöperatie zelf
 • VVA voor gemeente

Er is een aparte FAQ pagina voor aanmelders

CAMBO implementatie

Bij de opleidingen die nu in CAMBO staan, zie ik bij Leertraject EX staan. Ik zie nergens de leerweg BBL staan terwijl dit bij de opleidingsgegevens in mijn SIS wel staat. Moet dit nog ergens apart worden ingevoerd?

Binnen CAMBO halen we alleen de data op uit RIO en doen daar niets mee. Indien opleidingen niet goed door komen komt dat omdat het fout in RIO staat en dan waarschijnlijk fout is ingevoerd in het SIS. Er zijn twee velden; één veld voor Leerweg (BOL, BBL, OVO, ODT enz.) en één veld voor Default Intensiteit (Voltijd, Deeltijd, Examen deelnemer). Deze velden worden in RIO samengevoegd tot één veld. Bij een aantal opleidingen kun je verschillende velden hebben staan, bijvoorbeeld; Examendeelnemer en BBL, in RIO en CAMBO is dit dan zichtbaar als Examendeelnemer.

Ik krijg een foutmelding dat er geen actieve school kan worden gevonden. Waar kan dit aan liggen?

Controleer je koppelpunt code, uuid. Staat deze ingevuld en juist ingevuld? Let op deze is hoofdletter gevoelig.

Wij hebben twee instroommomenten voor een opleiding gedefinieerd. Bij aanmelden kwam echter maar één instroommoment in beeld. Hoe komt dat?

Instroommomenten is inrichting van RIO dat een cohort open staat voor inschrijving. O.b.v. die gegevens wordt het dan vervolgens wel/niet aan inschrijvers getoond.

De terugkeer link lijkt niet te werken. Na succesvol indienen kom ik weer terug in de start pagina van CAMBO.

Belangrijke voorwaarde voor het werken van de terugkeerlinks is dat er via een deeplink (zie ook de deeplink handleiding) wordt ingelogd. Indien er binnen de deeplink ook een returnUrl attribuut wordt meegegeven, overschrijft deze de algemene terugkeerlink om nog specifieker te kunnen zijn.

Bij algemeen inloggen via CAMBO (dus zonder deeplink) hebben de terugkeerlinks geen effect en wordt er teruggekeerd op de algemene CAMBO inlogpagina. Daar is men tenslotte dan ook begonnen.

Dit kan ook als in de CAMBO omgeving geen “toegestane domeinen” staan ingeregeld. Dat is ter veiligheid verplicht voor deeplinks. Met de toevoeging van de url van de school zou het goed moeten werken.

Eduarte: Indicatie ‘Ontsluiten digitaal aanmelden’ moet deze aan staan of mag deze ook uit staan

Deze werkt alleen voor de Eduarte aanmeldwizzard. Deze wordt standaard altijd op aan gezet.

Moet ik zelf ook een privacy verklaring laten accorderen bij aanmelding of is het accorderen binnen CAMBO voldoende?

De privacyverklaring op de website van CAMBO heeft betrekking op de gegevens die beschikbaar worden gesteld om een aanmelding binnen CAMBO te verrichten. Een instelling dient over een eigen privacyverklaring te beschikken voor de processen die volgen op een aanmelding via CAMBO.

Hoeveel beheerders kan ik toevoegen aan de CAMBO omgeving?

Er kunnen twee mensen worden toegevoegd aan de CAMBO omgeving. Deze kunnen natuurlijk worden aangepast indien daar behoefte aan is. We hebben een maximum van twee vastgesteld ivm met de AVG. Technisch kan dit ook een functioneel account zijn maar binnen de AVG is vastgesteld dat bij het verwerken van persoonsgegevens het traceerbaar moet zijn wie welke informatie heeft ingevoerd, gewijzigd of geraadpleegd. Wanneer medewerkers inloggen met gedeelde accounts, dan is dit niet te traceren. Het zou immers iedere medewerker kunnen zijn die toegang tot het apparaat of account heeft.  Daarom zijn de account die wij toevoegen persoonlijke accounts.

Ik kom niet in mijn beheeraccount van CAMBO?

Er zijn twee omgevingen waarop beheerders een account kunnen hebben, de test (test.inschrijvenmbo.nl) en de productie (inschrijvenmbo.nl). Vanuit Topicus wordt na verzoek van de SIS leverancier een account aangemaakt. Let op deze link is 7 dagen geldig. Log op de omgeving in met de optie “inloggen zonder DigiD”. Hier kun je dan inloggen met je account, wachtwoord en de 2FA. Lukt dit niet stuur dan een mailtje naar  Servicedesk CA <ca_servicedesk@topicus.nl>.

Mijn instelling staat met een verkeerde naam in CAMBO

Deze naam geven we zelf in. Staat deze niet goed stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl.

Mijn inloglink voor een CAMBO account is verlopen

Deze verloopt na 7 dagen. De supportdesk van Topicus kan je een nieuwe link sturen. Stuur een email naar Servicedesk CA <ca_servicedesk@topicus.nl> met het verzoek voor een nieuwe link

Hoe vaak wordt wordt de opleidingsdata dat aangepast in het SIS ververst in Cambo?

– Elke nacht vindt er een synchronisatie met RIO plaats.
– Daarnaast overdag mutaties aan opleidingen

Kortom: verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met wijzigingen en er minimaal 1 nacht tussen te laten zitten voor de zekerheid.

In de algemene tab van CAMBO staat de laatste synchronisatie datum.  Belangrijk te melden is dat RIO ook zijn deel van het proces moet doen (opleidingen synchroniseren met tussentabel) om de juiste data beschikbaar te hebben in CAMBO.

Ik krijg error: Oops looks like we lost connection! bij het testen

Dit komt door het niet goed inregelen van het koppelpunt. Dit moet een unieke code zijn die hetzelfde is in de SIS als in CAMBO. Meestal wordt hier het BRIN nummer voor gebruikt

Mocht jullie SIS nog niet zo ver zijn, is het een optie om te kiezen voor ‘Stub SIS – Topicus’. Je kunt dan verder wel de studentomgeving, RIO, etc controleren alleen de aanmeldingen kunnen verder niet door de webservices worden opgehaald door je SIS.

Is er in de testomgeving een leerbedrijf beschikbaar die gekozen kan worden?

Er is een koppeling met SBB testomgeving dus op zich kan elk leerbedrijf dat geaccrediteerd is voor een opleiding gekozen worden.

Kan ik controleren of alle aanmeldingen in CAMBO zijn doorgekomen in mijn SIS?

Je kunt bij een aanmelding in CAMBO zien of deze is opgehaald door het SIS door te filteren op ‘Heeft foutmeldingen’ en ‘Niet opgehaald’.

Daarnaast is er ook de snelle controle via de totalen in het statistieken scherm en de filters in het aanmeldingenscherm. Let op dit is niet waterdicht door mogelijke intrekkingen of verwijdering van de aanmelding door de instelling maar wel indicatief.

Je kunt voor een uitgebreidere controle een csv uit CAMBO halen met daarop alle aanmeldingen en deze naast die van je SIS leggen. Een mogelijkheid is om beide in een Excel te plakken en via verticaal zoeken een lijst met afwijkingen krijgen. Je zult de afwijkingen hierna moeten uitzoeken omdat er aan beide kanten sprake kan zijn van een ingetrokken of verwijderde aanmelding.

Voor de Eduarte klanten is nog perspectief in de maak. In Eduarte komt een overzicht van hetgeen in CAMBO is aangemeld en of dit ook daadwerkelijk in Eduarte is opgenomen. Het is nog onbekend wanneer deze wordt uitgerold.

Hoe ga je om met quotum opleidingen? Is hiervoor iets speciaals geregeld?

Omdat er momenteel in de aangeboden opleidingen van RIO geen mogelijk is om een aantal deelnemers op een opleiding binnen een bepaald cohort toe te laten, zul je als school hier handmatig op moeten ingrijpen zodra het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Dat kan op 2 manieren:

 • De hele opleiding weghalen uit CAMBO door de opleiding uit RIO te halen (het vinkje RIO uitzetten in Eduarte)
 • Een cohort beëindigen door een einddatum op te geven. Hiermee blijven eventuele andere cohorten van dezelfde opleiding wel in CAMBO beschikbaar.

Daarbij moet je als school heel alert en snel zijn, want anders ga je over het maximum aantal deelnemers heen en heb je een lastige situatie. Dit is in de pilot met Eduarte al voorgekomen. Niet leuk voor school en student.

Een andere optie is om de opleiding achter een code zetten. Je hebt dan een interesse melding en je bepaalt zelf aan wie je deze code meegeeft voor de definitieve aanmelding.

In het kader van de STAP regeling zal in het RIO aangeboden opleiding cohort een nieuw kenmerk in het cohort komt met het aantal deelnemers. Dit zou de mogelijkheid bieden om vanaf 1 januari 2022 de numerus fixus in CAMBO op te lossen. Dit zal meegenomen worden in de expertgroep om hier een afweging in te maken.

Welk nummer moet gebruikt worden als een student géén BSN nummer heeft? Wie geeft dit uit en is dit instelling specifiek?

Dit nummer is geheel vrij te kiezen door de instelling. Deze is in te vullen in de tab algemene gegevens binnen CAMBO onder registratiecode

Hoe gebruik ik de whitelist?

Je hebt een keus om alle opleidingen in CAMBO te laten zien en maar enkele. Hiervoor zet je in het hoofdscherm van CAMBO de optie aan dat je whitelist wilt gebruiken en in het scherm van de opleidingen geef je aan welke opleiding je wilt laten zien.

Wat doet de koppelpuntcode?

Zowel in je SIS systeem als in CAMBO moet je een koppelpuntcode invoeren. Dit kun je feitelijk zelf bedenken als het maar uniek is en hetzelfde. De meeste scholen gebruiken daarom hun Brin nummer.

Een nieuwe cohort in Eduarte met toegangscode werkt niet goed in CAMBO, er wordt geen code gevraagd. Wat gaat er fout?

Je moet in eduarte naast het invoeren van een code bij het cohort ook nog op de opleidingkaart het volgende aanpassen om het te laten werken:

Moet een student zich nogmaals identificeren bij de intake of is de identificatie binnen CAMBO voldoende?

Juridisch is het voldoende als de aspirant student zich heeft geidentificeerd binnen CAMBO. Dit hoeft niet nogmaals fysiek te gebeuren door de instelling.

Zijn er test BSN’s met wachtwoord die gebruikt kunnen worden om vooropleidingen uit DUO te tonen in CAMBO?

Er is een praktisch en functioneel opgezette digiStub waarmee 5 test BSN’s gebruikt kunnen worden. Deze digiStub is in essentie een test-oplossing voor het inloggen op CAMBO zelf.

https://test.inschrijvenmbo.nl/login/loginWithoutDigiD (of inloggen zonder DigiD en dan de optie Inloggen met DigiStub).

 • Alleen de 1e bsn in het rijtje heeft de beschikking over een vooropleiding vanuit DUO en deze heeft geen relatie met een specifieke ROC.
 • Letop, de test-service vanuit DUO werkt niet zo robuust.

Testdata DUO voor personal data: (nep-bsn in Cambo vertaald naar BSN bij DUO)

Testdata DUO voor vooropleidingen data: (nep-bsn in Cambo vertaald naar BSN bij DUO)

Kan ik kenmerken meegeven aan de deeplink zodat de aanmelder weer op de juiste plek terug komt op onze website?

Het is mogelijk om ‘identificerende kenmerken’ mee te geven in de deeplink en terugkeerlink. Je kan er wel voor kiezen om retourlinks in de deeplinks van je opleiding op te nemen.

Je kunt dan per opleiding bepalen waar iemand bij succesvol aanmelden naartoe gaat en waar iemand bij niet-succesvol aanmelden naartoe gaat. In onze handleiding staat gedetailleerd beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO. Voor specifieke technische vragen of de handleidingen kan contact opgenomen worden met support@mbovoorzieningen.nl.

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot RIO?

RIO moet goed gevuld zijn. Aanpassingen in RIO worden “near realtime” uitgewisseld naar CAMBO. Meer informatie over RIO is hier te vinden.

De informatie in CAMBO is summierder dan wat de instelling meestal vraagt. Is dit aan te vullen?

De inrichting van het aanmeldproces is aan de instelling. CAMBO  is  puur voor de identificatie en het vaststellen van een keuze voor een instelling en opleiding en kan niet worden uitgebreid.

Heeft de student die zich via CAMBO aanmeldt dubbel werk omdat veel scholen ook een eigen aanmeldformulier hebben?

Dat zou onwenselijk zijn. CAMBO voorziet in identificatie, persoons- en vooropleidinggegevens en de keuze van instelling en opleiding. CAMBO voorziet niet in functionaliteit voor het ophalen van informatie in het kader van het Afhandelen van Aanmeldingen. Indien gewenst is het aan de instelling om dit te organiseren, zonder het dubbel uitvragen van informatie.

Kan de student ook in het CAMBO aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft?

Nee, de student kan in CAMBO niet aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft.

Kunnen de NAW gegevens van het CAMBO dan automatisch op het aanmeldformulier van de school geplaatst worden?

Een Aspirant student identificeert zich met zijn DigiD bij CAMBO. Op dat moment worden zijn/haar persoons- en vooropleidinggegevens opgehaald bij DUO en na indienen van de aanmelding bij de betreffende instelling in de SIS aangeleverd.

Hoe gaat het binnen CAMBO als er op diverse momenten in het proces afmeldingen binnen komen?

Indien een student in CAMBO zijn aanmelding intrekt dan krijgt de instelling dit bericht binnen in haar SIS om te verwerken. Indien de aanmelding de status ‘ingeschreven’ heeft kan de student deze in CAMBO niet meer intrekken. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de instelling.

Indien een student zijn aanmelding intrekt bij de school dan voorziet de instelling deze aanmelding in haar SIS van de status ‘ingetrokken’. Dit status bericht wordt door het SIS uitgewisseld met het mbo-koppelpunt. CAMBO actualiseert de statussen van aanmeldingen met de statusberichten die in het mbo-koppelpunt binnenkomen.

Is er met betrekking tot het leggen van de koppeling met CAMBO technische documentatie?

Er is een handleiding CAMBO voor instellingsbeheerders. Daarin staat beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO, met link naar de testomgeving. Om het up to date te houden is dit niet statisch beschikbaar op deze site maar hebben we een Microsoft teamsite voor alle documentatie. Wil je toegang tot deze teamsite stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl  of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

Welke opleidingsnamen ziet de student? De kwalificatienaam en/of de door de instelling gehanteerde opleidingsnaam?

De wervingsnaam aangeboden opleiding zoals de instelling vastlegt onder “opleiding” in haar SIS wordt uitgewisseld met RIO en is zichtbaar in CAMBO.

De CAMBO testomgeving staat bij mij in het Zweeds?

CAMBO ondersteunt meerdere talen. We gebruiken dit (nog) niet in de productie maar in de testomgeving zit deze mogelijkheid. Deze optie komt naar voren als je op het logo klikt. Heb je dit, per ongeluk, gedaan zie je de Zweedse variant. Deze weer terug te zetten door eenmaal op het logo te klikken. Hiermee switch je tussen de twee talen. Zweeds is als voorbeeld gebruikt.

Waar kan ik de installatiehandleiding vinden?

Er is een stappenplan voor het project, een handleiding CAMBO, een handleiding voor de deeplinks op de website. De SIS leveranciers hebben hun eigen installatie handleiding. Omdat we deze aanpassen aan de constante ervaringen van onze leden willen we die niet hier statisch beschikbaar stellen maar hebben we een Microsoft Teamsite. Stuur een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl om toegang te krijgen tot de site of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

CAMBO

Er zijn nieuwe crebo’s die al gepubliceerd en al zichtbaar zijn bij SBB maar nog niet in RIO. Hoe lang duurt dit?

SBB doet de publicatie en levert dit aan bij Voorzieningenplanning Den Haag. De Voorzieningenplanning Den Haag heeft drie weken de tijd om het in te lezen. Vervolgens gaat het naar RIO en dan naar Open data. Hierna is het zichtbaar in CAMBO

Er zijn twee ketenID’s. Wat is het verschil?

Veldnaam

Type

Omschrijving

caKetenId

UUID

Verplicht, een uniek ID dat door Centraal Aanmelden gegenereerd wordt en dat door de verdere keten gebruikt kan worden om aanmeldingen die door CA aangemaakt zijn te identificeren. Het formaat van het veld is de tekstuele weergave van een UUID in hexadecimaal formaat met scheidingsstreepjes, dus in totaal 36 karakters.

Voorbeeld:

123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000.

Dit veld vervangt op den duur het veld ketenId volledig. Totdat alle systemen aangepast zijn, zal Centraal Aanmelden met beide ID’s blijven werken.

ketenId

Tekst

DEPRECATED: Dit veld komt op een nader te bepalen moment te vervallen. Vanaf dat moment is het voor alle SIS’en verplicht om alleen het centraalAanmeldenId te gebruiken.

Verplicht (maar wordt uitgefaseerd), gegenereerd uniek ID van deze aanmelding. Centraal aanmelden genereert keten ID’s die door de verdere keten gebruikt kunnen worden om aanmeldingen uniek te identificeren. Centraal Aanmelden gebruikt daarbij alleen de reeks van keten ID’s waarvan de nummers beginnen met 9.

Het formaat van deze ID’s komen overeen met de aanmeld-ID’s in de VVA berichten, en het veld in de VVA-berichten konden daarom gebruikt worden om dit id te sturen. Dit veld komt te vervallen omdat er een apart caKetenId toegevoegd wordt voor de gehele keten.

VCA stuurt totdat dit veld daadwerkelijk verwijderd is altijd zowel een ketenId als een centraalAanmeldenId naar het SIS. Het SIS kan zelf kiezen welke van de twee het doorstuurt naar het MBO-koppelpunt. Als het SIS beide doorstuurt, zal Centraal Aanmelden bij het binnenkrijgen van een statusupdate van de aanmelding prioriteit geven aan het centraalAanmeldenId.

Het is voor partijen die de koppeling nieuw ontwikkelen aanbevolen om alleen uit te gaan van het centraalAanmeldenId en het ketenId te negeren.

 

Hoe worden de adressen van buitenlandse studenten doorgegeven?

Gegevensset Adres

Een adres bestaat uit de volgende velden.

Veldnaam Type Omschrijving
straat Tekst(1…200) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummer Tekst(1…10) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummerToevoeging Tekst(1…10) Optioneel gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummerToelichting Tekst(1…100) Optioneel gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
postcode Tekst(6) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
plaats Tekst(1…200) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
Land Tekst(4) Verplicht. De landcode is de BRP code volgens de landelijke referentietabellen: http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen/Landelijke_tabellen_32_t_m_60_excl_tabel_35/Landelijke_Tabellen_32_t_m_60_in_csv_formaat?pagenr=1
regel1 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.
regel2 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.
regel3 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.

 

Ik krijg de gegevens van mijn onderwijsaanbieder niet goed te zien in CAMBO

Dit kan liggen in de RIO settings.  CAMBO maakt gebruik van onderwijsaanbieder van type CENTRAAL_AANMELDEN_MBO. Mogelijk heb je dit ingevuld bij ALGEMEEN en dan geeft hij niet de juiste data.

Door per onderwijsaanbieder een record toe te voegen in RIO met de indicatie CENTRAAL_AANMELDEN_MBO zullen de juiste gegevens in CAMBO zichtbaar worden.

Kan ik meerdere SIS systemen koppelen aan één CAMBO omgeving?

Ja, dit is mogelijk en wordt al zo gebruikt door verschillende instellingen. Je kan hierbij gebruik maken van het expliciet toekennen van een onderwijsaanbieder aan een koppelpunt. Het is dus wel een voorwaarde dat de opleidingen van de aparte SIS op één onderwijsaanbieder wordt gegeven en er geen overlap is.

Dit komt dat neer op het onderstaande binnen één Cambo omgeving:

 1. Default koppelpunt: alle onderwijsaanbieders onder 1 brin gekoppeld.
 2. Extra koppelpunt: specifieke onderwijsaanbieder gekoppeld aan dit koppelpunt.

 

Er ontstaat dus een omgeving met twee koppelpunten met ieder een unieke koppelpuntcode.

 1. Koppelpuntcode 1 kan worden gebruikt door SIS1.
 2. Koppelpuntcode 2 kan worden gebruikt door SIS2.

 

Belangrijk is om dit op moment X in te regelen, zodat aanmeldingen vanaf moment X gekoppeld worden aan het juiste koppelpunt afhankelijk van de onderwijsaanbieder

Verplicht code invullen voor opleiding maar nergens staat welke kwalificatiecode er gebruikt wordt en ik kan dit ook niet aanpassen. Hoe kom ik van de code af?(Magister).

Hiervoor dien je in te loggen bij DUO, dit kan niet vanuit Magister. Als je in DUO de opleiding beëindigd kan Magister een nieuwe aanmaken en werkt alles weer zoals het hoort.

Waar kan ik de release notes vinden van CAMBO?

Deze zijn te vinden Centraal Aanmelden MBO (zendesk.com) Elke instelling heeft twee formele contactpersonen met een account in Zendesk. Weet je niet wie dit zijn voor jouw instelling neem dan contact op met info@mbovoorzieningen.nl

Wat betekenen de statussen van de aanmeldingen binnen CAMBO?

Ik zie inactieve opleidingen in CAMBO, hoe kan dat?

In CAMBO zie je alle opleidingen, actief en inactief. Dit is gebouwd als destijds gewenst. Hierdoor heb je de mogelijkheid om ook in een hoger leerjaar aan te kunnen melden. Dit is echter niet altijd gewenst en zorgt voor het gevoel van vervuiling. Er komen verzoeken voorbij om dit te kunnen filteren. Dit staat vermeld in de wijzigingsverzoeken.

Hoe gaat CAMBO om met een geheim adres?

De persoonsgegevens-webservice van DUO kan adresgegevens leveren waarbij indicatie geheim ook gezet is. Wanneer de indicatie geheim 7 is, mag het adres niet gebruikt worden in CAMBO. Wanneer CAMBO een adres met indicatie geheim 7 ontvangt, moet CAMBO het volgende doen:

 1. Een melding tonen aan de student: ‘Het bij DUO gevonden adres is gemarkeerd als geheim. Voer handmatig een adres in dat je wenst te communiceren met de school.’
 2. De student verplichten een adres in te voeren en dit adres in de verdere wizard en in de koppeling met SIS gebruiken. Het GBA adres mag niet gebruikt worden.

 

Er wordt geen nationaliteit gevraagd bij het aanmelden, is hier bewust voor gekozen?

Ja, dit is een bewuste keus geweest. Het doet niet ter zake voor een aanmelding en derhalve hebben we geen doelbinding om het te vragen. De gegevens worden na een aanmelding vanuit het SIS opgehaald bij DUO en zullen alle noodzakelijke gegevens opgehaald worden.

Bij de vooropleiding die in CAMBO getoond wordt staat het nummer van de vooropleider ipv de naam, is hier wat aan te doen?

Helaas is dit wat we van DUO binnen krijgen en zien we dit een heel enkele keer. Het is dan vaak dat dit dan bij elke aanmelder met eenzelfde vooropleider het geval is. Ook bij oudere personen zal de vooropleiding niet aanwezig zijn of vaag zijn. DUO werkt aan een steeds betere actualiteit van de database. Het enige wat wij kunnen doen is het melden maar DUO doet ermee wat zij wenst. Indien het vaker voor komt dan is er mogelijk een ander probleem aan de hand is dus blijf dit wel melden aan info@mbovoorzieningen.nl.

Ik zie het geboorteland en geboorteplaats niet in CAMBO en dit is echter wel een diplomagegeven

Deze is niet zichtbaar in CAMBO maar wordt wel geleverd door DUO, het komt hierna dus wel in je SIS

Bij welke status kan een aspirant student zijn aanmelding intrekken?

Een aanmelding kan worden ingetrokken bij de statussen  “Ingediend” en “Onderwijsovereenkomst aangeboden”. Indien er een aanmelding is gedaan, is deze in te trekken totdat er een eindstatus is bereikt (al dan niet vanuit het SIS via VVA teruggekoppeld)

De eindstatussen zijn: rejected (afgwezen), enrolled (ingeschreven) en withdrawn (ingetrokken).

Als de status inschrijving is kan hij niet meer worden ingetrokken via CAMBO

Hoe kan een student zijn aanmelding intrekken binnen CAMBO

De mogelijkheid tot intrekken wordt zichtbaar in de studentomgeving, in het overzicht van aanmeldingen. Daar kan de student zijn aanmelding(en) inzien en staat een knop aanmelding intrekken (met een weet u dat zeker waarschuwing)

Waarom is er voor gekozen om inloggen zonder DigiD achter een code te zetten

Indien de mogelijkheid inloggen zonder DigiD eenvoudig open wordt gezet dan zullen heel veel potentiele studenten deze mogelijkheid kiezen. CAMBO is echter in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat dit juist wel gebeurt. Om de oplossing aanmelden zonder DigiD wel mogelijk te maken maar niet te eenvoudig is ervoor gekozen dit achter een code te zetten

Waarom is de vooropleiding bij een interessemelding niet verplicht?

Een interessemelding is altijd een specifiek geval waarvoor de “gewone” weg via DigiD niet werkt. Er is gekozen om deze dan zo eenvoudig mogelijk te houden met zo min mogelijk verplichte velden.

Waarom is het mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger niet verplicht.

Het mailadres van de wettelijke vertegenwoordiger is niet verplicht gesteld om te voorkomen dat aspirant studenten zich niet kunnen aanmelden omdat hun ouders geen email hebben. Juist voor deze mensen moet een aanmelding zo drempelloos mogelijk zijn.

Er wordt binnen CAMBO geen onderscheid gemaakt tussen vader, moeder en voogd. Wat zijn de overwegingen hiervoor geweest?

Het is verplicht om bij een minderjarige één verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op te geven. Binnen CAMBO is daarom besloten om dit aan te houden. Je kunt er meerdere opgeven maar dat is niet verplicht. Ook bij meerderjarigen kan het worden uitgevraagd maar het is niet verplicht dit op te geven.

De leerbedrijven waar de aanmelder uit kan kiezen, zijn die afhankelijk van de gekozen onderwijsinstelling?

De leerbedrijven waar de aanmelder uit kan kiezen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding (crebo) en of het leerbedrijf daarvoor geaccrediteerd is.

Hoe werkt het doorgeven van ouders en verzorgers binnen CAMBO?

Indien een aanmelder onder de 18 jaar is komt hij verplicht met de vraag voor ouders en verzorgers (naam, email en telefoonnummer), boven de 18 is het optioneel. Het is niet mogelijk om meerdere contacten op te geven in het aanmeldproces binnen CAMBO.

Is er een mogelijkheid om bij numerus fixus meteen de mogelijkheid om een tweede voorkeur op te geven?

Ja dit kan via een aparte route:

 1. je plaatst een numerus fixus opleiding in CAMBO achter een toelatingscode (beperkte toegankelijkheid);
 2. de aspirant-student die zich wil aanmelden voor een numerus fixus opleiding ontvangt na contact de toegangscode vanuit de instelling;
 3. als een aspirant-student zich wil aanmelden voor een 2e keus opleiding dan kan deze na de eerste aanmelding met toelatingscode aanvullend een tweede doen vanuit het reguliere aanbod.
 4. Deze aanmelding wordt door CAMBO doorgestuurd naar het SIS als een volwaardige aanmelding;
 5. bij het bereiken van de limiet past de instelling de toegangscode aan (of verwijderd deze uit de whitelist indien daarmee wordt gewerkt).
Stel dat de student kiest voor een andere instelling en zijn/haar aanmelding negeert, wat gebeurt er dan met de aanmelding?

Uit CAMBO komt er slechts een aanmelding. Daarna wordt deze overgenomen naar je SIS en werkt eigenlijk alles hetzelfde als voorheen. Hierna wordt contact gezocht met de student, een intake gedaan, onderwijs overeenkomst gemaakt e.d . Dit is het afhandelen van de aanmelding en dat ligt (voorlopig) buiten de scope van CAMBO

Voor sommige BBL-opleidingen niet de student, maar een bedrijf in de lead voor de aanmelding. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Voor alle opleidingen is de student in charge. Omdat je zeker wilt, en ook moet, weten wie je voor je hebt is een identificatie met DigiD de eenduidigste manier. Daarna kan de BBL opleiding gekozen worden. Bij de meeste leden doet het bedrijf dit dan samen met de student. Een andere oplossing is om deze opleiding niet via CAMBO te laten lopen maar op de oude manier. Niet alle opleidingen hoeven via CAMBO te lopen, makkelijker is het natuurlijk wel.

Is er een DPIA gedaan voor CAMBO

Jazeker, deze kun je hier vinden

Hoe is de relatie met het mbo koppelpunt en de berichten voor de voorziening vroegtijdig aanmelden?

CAMBO en het mbo-koppelpunt zijn met elkaar verweven. De VO-school ontvangt statusberichten over aanmeldingen van het mbo-koppelpunt. Het mbo-koppelpunt ontvangt deze informatie  van het SIS. Het SIS ontvangt aanmeldingen van CAMBO.

Hoe zit het met de betaling van het gebruik van de applicatie? Aan wie betalen we en waarvoor?
 • Iedere instelling betaalt voor het gebruik, beheer en onderhoud en ontwikkeling van CAMBO. Hiervoor wordt een bijdrage betaald aan de Coöperatie.
 • Daarnaast betaalt iedere instelling voor de koppeling tussen CAMBO en haar SIS.
Wat is de meerwaarde van deelname aan CAMBO voor student en voor de leden?
 1. Aanmelden is een juridische status geworden
 2. Aanmelden bij het mbo is uniform
 3. Identificatie moet goed geregeld zijn
 4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen
 5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen

Zie dit ook uitgelegd in dit filmpje

Hoe gaat CAMBO om met tussentijdse instroom?

De instelling kan in haar SIS de aanmeldperiode voor aangeboden opleidingen instellen. In geval dat de student doorlopend kan instromen (of tot een bepaalde datum) kan de instelling dit middels de aanmeldperiode mogelijk maken. De instelling bepaalt van wanneer tot wanneer de aangeboden opleiding open staat voor aanmeldingen.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Zie het Dossier Afspraken en Procedures voor alle mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan te vragen

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle bekostigde mbo instellingen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.

Welke student informatie systemen (SIS) zijn al gekoppeld en wat moet ik doen als ik een ander systeem wil koppelen?

Alle bekende SIS-leveranciers (Eduarte, Magister, Peoplesoft, EducationOnline, Osiris, Portal Plus) zijn gereed om instellingen te koppelen aan CAMBO

Wat zit er in managementinformatie meervoudig aanmelden; heeft school zicht op alle aanmeldingen (ook van andere scholen) en hoe?

De school krijgt, op school én opleidingsniveau, een overzicht van het aantal aanmeldingen én het aantal daarvan dat een meervoudige aanmelding betreft. Indien een student twee of meer aanmeldingen doet (meervoudige aanmeldingen) daalt de kans dat zijn aanmelding ook daadwerkelijk een inschrijving wordt. Centraal Aanmelden toont op basis van kansberekening het effect van meervoudige aanmeldingen. Dit is statistische informatie. De AVG maakt het niet mogelijk om dit op individueel niveau te rapporteren

Wanneer wordt een PvE bijgewerkt?

Het PVE 2.1 is nog steeds van toepassing. Wel is er een addendum gemaakt met toelichting op een paar kleine gerealiseerde aanpassingen.

Is er rekening gehouden met LLO, waarbij steeds meer modulair aangeboden zal worden?

Er wordt op dit moment gewerkt met het reguliere, diplomagerichte, mbo- en VAVO -aanbod van de school. Dus officieel goedgekeurde opleidingen.

Kun je ook aangeven dat je voor bv het 2e leerjaar wilt aanmelden?

Ja je kunt je ook aanmelden voor een tweede of derde leerjaar.

Echter de ervaring is dat dit meestal niet wenselijk is. Per opleiding moeten er meerdere cohorten open gezet worden en de student moet snappen dat hij/zij zich moet inschrijven op een cohort wat al eerder gestart is. Dit gaf de ervaring bij de pilot scholen om dit niet te gebruiken.

 

Wat kunnen/moeten applicatiebeheerders/schoolbeheerders van de instelling in CAMBO doen?

1. Controleren welke opleidingen getoond worden in CAMBO, en de deeplinks van de opleidingen die gebruikt kunnen worden voor de eigen website ophalen. Hier stelt de instellingsbeheerder ook de terugkeerlinks in.

2. De logbestanden met betrekking tot aanmeldingen en de berichten die naar het SIS zijn verstuurd inzien.

3. De analyseomgeving voor meervoudig aanmelden benaderen.

Hoe werkt CAMBO?

Er zijn twee mogelijkheden voor het gebruik van CAMBO. Of je gaat met een deeplink naar inschrijvenmbo.nl (CAMBO) of je gaat gelijk naar inschrijvenmbo.nl en maak daar een aantal keuzes. De meeste instellingen kiezen voor de eerste variant. De directe optie om de aanmelding te starten van inschrijven mbo wordt nergens actief gepromoot. De kans dat een aankomend student dat weet is dus zeer gering. De student kan zijn aanmeldingen beheren in de CAMBO omgeving.

 

Wanneer kan ik gebruik gaan maken van CAMBO?

Een instelling kan CAMBO activeren in overleg met de coöperatie en met de SIS leverancier. Wil je gebruik gaan maken stuur dan een e mail naar info@mbovoorzieningen.nl met de geplande implementatie datum. Hierna krijg je de link naar het implementatie handboek en kun je aan de slag met je SIS leverancier. Via de SIS leverancier krijg je de informatie welke je technisch nodig hebt en via de coöperatie krijg je de informatie die nodig is om het proces goed te doorlopen. Samen staan we je bij voor een succesvolle implementatie.

 

Kan CAMBO aanmeldingen van aspirant studenten opnieuw klaarzetten?

Alle aanmeldingen kunnen tot één jaar geleden kunnen binnen 48 uur opnieuw klaargezet worden voor de SIS om op te halen.

Is de programmatuur van CAMBO gedekt bij een faillissement?

De broncode van de voorzieningen is eigendom van de Coöperatie en kan in geval van leverancierswissel of bij een faillissement van de leverancier direct opgevraagd worden.

Hoe is backup en restoren geregeld voor CAMBO?

Back-up en restore van de data en de systemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier van CAMBO. Dit is gedekt door een ISO27000 certificaat en vastgelegd in SLA’s.

Het management van de Coöperatie is verantwoordelijk dat dit certificaat alle voorzieningen voldoende dekt en om de audit hiervoor te organiseren.

Bewaart CAMBO de aanmeldgegevens van een aspirant student?

Ja, CAMBO hanteert een bewaartermijn van 1 jaar. Daarna worden de data permanent verwijderd. het proces is als volgt:

 • Na een jaar wordt een student omgeving ‘automatisch’ opgeruimd.
 • Een student krijgt nog een mailtje voordat dit gebeurt.
 • Alles gerelateerd aan de student wordt verwijderd. De anonieme geaggregeerde data dus niet!
  • Dit zorgt ervoor dat de statistieken voor de instelling en algemeen behouden blijven.
 • lege profielen (van niet afgemaakte aanmeldingen) worden na drie maanden verwijderd

Naast deze automatische opschoon actie, kan een student zelf handmatig zijn studentomgeving opheffen. Dat werkt aan statistiek verder hetzelfde.

VVA - Mbo koppelpunt

Hoe zit het met VAVO en het mbo koppelpunt

VAVO studenten kunnen en mogen niet aan het MBO koppelpunt worden doorgegeven. Dit is in de Wet educatie en beroepsonderwijs geregeld in hoofdstuk 8 titel 0.

 • Artikel 8.0.2 regelt in lid 1 dat VAVO studenten die naar verwachting het aankomend studiejaar hun opleiding zullen vervolgen aan een beroepsopleiding aan het VO koppelpuntpunt moeten worden aangeleverd als MBO ganger.
 • Artikel 8.0.3 regelt de aanlevering van studenten die zich aanmelden voor een beroepsopleiding (dus géén VAVO) aan het MBO koppelpunt en bepaald daarbij tevens welke aanmeldingen naar het VO koppelpunt moeten (lid 3)  en welke naar het gemeentekoppelpunt (lid 4).

Dit houdt in dat CAMBO voor een VAVO aanmelding geen aanmeldstatus terugkrijgt. De SIS leveranciers doen dit dus ook niet en daarom blijft in CAMBO de aanmeldstatus altijd op de status staan zoals deze is bepaald nadat het SIS de aanmelding heeft opgehaald.

Is er een DPIA gedaan voor VVA?

Jazeker, deze kun je hier vinden

Hoe bepaalt het Koppelpunt MBO of een Aanmeldstatusbericht naar het Koppelpunt VO gestuurd moet worden?

Het Koppelpunt MBO bepaalt dat door te filteren op de aangeleverde ILT-code van de vooropleiding en te checken of het Leertraject van de aanmelding ‘ODT’ is. Als de ILT-code in de bijgevoegde lijst staat en het Leertraject geen ‘ODT’ is, wordt het bericht doorgestuurd naar het Koppelpunt VO. Op dat moment is ook noodzakelijk dat de BRIN van de latende school juist gevuld is, want anders kan het bericht niet op de juiste (VA)VO-school worden afgeleverd.

Kan de koppeling ook met andere regionale informatie systemen plaatsvinden in plaats van met het VVA koppelpunt?

De uitwisseling van de wettelijk verplichte statussen van aanmeldingen moet plaatsvinden via de vva-koppelpunten. Voor overige, optionele, informatie zijn enkele andere pakketten in de markt.

Wat is de prijs van de voorzieningen?

Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

 • Een vaste bijdrage van € 850,00 (excl. btw) per instelling.
 • Een variabele bijdrage van € 1,20 (excl. btw) per gewogen deelnemer voor de Voorziening Centraal Aanmelden. De weging voor een BOL-deelnemer bedraagt 1, de weging voor een BBL-deelnemer 0,35. Hierbij wordt voor het jaar 2021 de Cfi-telling van 1 oktober 2019 (t-2) gebruikt.
 • Voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden wordt in het jaar 2021 geen bijdrage gevraagd.

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.

Wat is de aanleiding voor de VVA?

De vva is het gevolg van de wet “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” (feitelijk gaat
het om aanpassingen van de onderwijswetten WEB, WVO en WEC). Met deze wet is een
landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen
en mbo-instellingen om een aantal gegevens over aanmeldingen met elkaar en met
gemeenten uit te wisselen. Het doel van de wet is de overgang naar het mbo verder te
verbeteren, onder andere door een zoveel mogelijk sluitende informatievoorziening in te
richten, zodat wordt bijgedragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten
(VSV).

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Zie het Dossier Afspraken en Procedures voor alle mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan te vragen

Bij wie kan ik terecht voor vragen over VVA?

Afhankelijk van de aard van de vraag Topicus, Coöperatie MboVoorzieningen of Systeem-leverancier. Bij vragen voor mbo-instelling stuur een mail naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik de chat mogelijkheid op deze site. Voor vragen van vo-instellingen stuur een mail naar support@kennisnet.nl. Ook op de VVA website van Kennisnet is meer informatie te vinden.

Hoe verhoudt de vva zich tot bestaande regionale informatiesystemen?

Er bestaan verschillende regionale informatiesystemen, waarin ook gegevens over de
aanmeldingen in het mbo worden uitgewisseld. Voor wat betreft de uitwisseling van de
gegevens over de aanmeldingen in het mbo zoals verplicht gesteld in de wet
“aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” overlapt de vva met de bestaande regionale
informatiesystemen. De verschillen met de regionale informatiesystemen betreffen de
landelijke dekking van de vva, en de geautomatiseerde koppelingen tussen de vva en de
administratiesystemen van de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. De bestaande
regionale informatiesystemen hebben ook andere functies dan de uitwisseling van
gegevens over de aanmelding

Wij maken bij het aanmelden gebruik van meerdere systemen. Welk systeem moet de aanmeldstatussen leveren?

De instelling is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle aanmeldstatussen geleverd worden. Dat mag vanuit meerdere systemen, maar dan moeten die systemen er wel geschikt voor zijn en juist ingericht worden. Van belang is dat dan het juiste aanmeldID gebruikt wordt, zodat helder is om welke aanmelding het gaat. Bij het gebruik van meerdere systemen op 1 instelling is het van belang om goed notitie te nemen van paragraaf 6.2 van het Programma van Eisen, want dat is speciaal voor deze situatie toegevoegd.

Welke gegevens slaat het Koppelpunt MBO op?

Het koppelpunt slaat de aanmeldberichten slechts tijdelijk op. Direct na het filteren en doorsturen worden de gegevens weer uit het Koppelpunt MBO verwijderd. Wel wordt er een logfile bijgehouden met berichtID’s en van wie het bericht ontvangen is en naar wie het bericht doorgestuurd is. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het Programma van Eisen.

Is het verplicht om gebruik te maken van VVA?

Ja, dit is in de wet aangegeven.

Van welke aanmelding moet ik de statussen uitwisselen als een leerling zich voor meerdere opleidingen aanmeldt?

Van alle aanmeldingen dienen de aanmeldstatussen geleverd te worden.

In ons aanmeldsysteem gebruiken we andere aanmeldstatussen, wat nu?

Er kunnen geen andere aanmeldstatussen geleverd worden, dus zal er een vertaling moeten worden gedaan van de statussen vanuit het systeem naar de statussen in de wet. Overigens is hier in de aangesloten systemen eigenlijk al in voorzien. Voor meer informatie verwijzen we daarom naar de leverancier van uw systeem.

Welke aanmeldstatussen worden er uitgewisseld?

Status
Omschrijving
Aanmelding ontvangen (niet beschreven in de wet)
Deze status wordt gestuurd zodra de mbo-instelling de aanmelding van de student in goede orde heeft ontvangen, en de gegevens heeft geverifieerd en aangevuld met vooropleidingsgegevens (vanuit BRON).
a. Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
Op basis van de aanmelding heeft de mbo-instelling de student een onderwijsovereenkomst aangeboden voor de opleiding waarvoor deze zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.
b. De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
Op basis van de aanmelding is de mbo-instelling tot de conclusie gekomen dat de student niet toelaatbaar is voor de opleiding waarvoor deze zich had aangemeld. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.
c. De aanmelding is ingetrokken
De student heeft besloten de aanmelding voor de opleiding terug te trekken en heeft dit gemeld aan de opleiding. De onderwijsinstelling stuurt hiervoor een statusupdate.
d. De betrokkene is ingeschreven
De toelaatbare student is ingeschreven voor de betreffende opleiding. Op het moment dat dit aan de student gecommuniceerd wordt, wordt ook een statusupdate verstuurd.

Wanneer start de uitwisseling met VVA?

De uitwisseling is 1 september 2020 gestart.

Moet VAVO ook geleverd worden aan het Koppelpunt VO?

Ja, net als de VO-scholen moeten de Potentiële mbo-gangers aan het Koppelpunt VO geleverd worden. Meer informatie over het Koppelpunt VO vindt u op https://www.kennisnet.nl/voorziening-vroegtijdig-aanmelden-mbo/

Moeten de VAVO-aanmeldingen ook aan het Koppelpunt MBO geleverd worden?

Voor VVA is dat niet noodzakelijk, maar voor CAMBO wel.

Welke aanmeldingen moeten er aan het Koppelpunt MBO geleverd worden?

Met de mbo-sector is afgesproken om van alle aanmeldingen de statussen door te geven. Aanvankelijk was dit afgesproken, zodat niet alle aanleverende systemen filtering in hoefden te bouwen, maar dat het maar 1 keer gebouwd hoefde te worden, namelijk in het Koppelpunt MBO. Inmiddels is het ook noodzakelijk, omdat de statussen nodig zijn voor een goede werking van Centraal aanmelden.

Aan wie worden de aanmeldstatussen doorgegeven?

Aan het Koppelpunt VO, het Koppelpunt Gemeenten en Centraal aanmelden. Aan Centraal aanmelden worden de aanmeldstatussen van alle aanmeldingen doorgegeven. Aan het Koppelpunt VO alleen als er een relevante/actuele latende (VA)VO school is. Aan het Koppelpunt Gemeenten alleen als de leerling als de leerling is ingeschreven in een Nederlandse gemeente, en de leerling niet beschikt over een startkwalificatie, en de leerling jonger is dan 23 jaar.

Van wie is de VVA?

De vva wordt gemaakt in opdracht van de PO-Raad, VO-raad, PO-Raad, MBO Raad en de VNG. Het koppelpunt vo wordt beheerd door Kennisnet (in opdracht van de VO-raad en PO-Raad). Het koppelpunt mbo wordt beheerd door de Coöperatie MBO Voorzieningen (in opdracht van de leden van de coöperatie en de mbo-instellingen). Het Inlichtingenbureau
(in opdracht van de VNG) beheert het koppelpunt gemeenten. Het ministerie van OCW financiert met een subsidie de realisatie van de drie koppelpunten.

Wat is de VVA?

De vva bestaat uit drie koppelpunten, die er samen voor zorgen dat de gegevens bij de juiste vo-school en bij de juiste gemeente terecht komen. De administratiesystemen van de vo-scholen sluiten aan op het koppelpunt vo, de administratiesystemen van de mboinstellingen sluiten aan op het koppelpunt mbo en de administratiesystemen van de gemeenten sluiten aan op het koppelpunt gemeenten.

Coöperatie

Wat is de prijs van de voorzieningen?

Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

 • Een vaste bijdrage van € 850,00 (excl. btw) per instelling.
 • Een variabele bijdrage van € 1,20 (excl. btw) per gewogen deelnemer voor de Voorziening Centraal Aanmelden. De weging voor een BOL-deelnemer bedraagt 1, de weging voor een BBL-deelnemer 0,35. Hierbij wordt voor het jaar 2021 de Cfi-telling van 1 oktober 2019 (t-2) gebruikt.
 • Voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden wordt in het jaar 2021 geen bijdrage gevraagd.

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.

Hoe is de relatie tussen de Coöperatie en de MBO Raad?

De coöperatie is een zelfstandige entiteit opgericht om de voorzieningen op een goede manier te beheren. De mbo raad is de branche organisatie van waar het idee gestart is om gezamenlijk deze voorzieningen in het leven te roepen voor haar leden.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Zie het Dossier Afspraken en Procedures voor alle mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan te vragen

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle bekostigde mbo instellingen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.

Moet je lid worden van de Coöperatie om mee te kunnen doen met CAMBO?

Ja, je moet lid worden van de coöperatie Mbo Voorzieningen om de voorzieningen te kunnen gebruiken

VVA - Gemeentelijk koppelpunt

Hoe verhoudt de VVA zich tot bestaande regionale informatiesystemen?

Er bestaan verschillende regionale informatiesystemen, waarin ook gegevens over de aanmeldingen in het mbo worden uitgewissld. Voor wat betreft de uitwisseling van de gegeven over de aanmeldingen in het mbo zoals verplicht gesteld in de wet “aanmeldatum en toelatingsrecht mbo” overlapt de VVA met de bestaande regionale informatiesystemen. De verschillende met de regionale informatiesystemen betreffen de landelijke dekking van de vva en de geautomatiseerde koppelingen tussen de VVA en de administratiesystemen van de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. De bestaande regionale informatiesystemen hebben ook andere functies dan alleen de uitwisseling van de gegevens over de aanmelding.

Waarom is er ooit voor gekozen om de VVA aan te maken en is niet aangesloten bij bestaande regionale informatie systemen?

De partijen die de VVA hebben ontwikkeld hebben aan de start van het traject een aantal uitgangspunten geformuleerd, waaraan een ICT-voorziening die de wettelijk verplichte uitwisseling van gegevens over de aanmeldingen in het mbo ondersteunt, moet voldoen. Het betreft de volgende uitgangspunten: het dient een publieke voorziening te zijn, er dient sprake te zijn van landelijke dekking (alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten moeten er mee werken) en er wordt gewerkt met geautomatiseerde koppelingen tussen de administratiesystemen van vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Intergrip voldoet in ieder geval niet aan de eerste twee uitgangspunten.

Leveren de vo-scholen en mbo-instellingen hun gegevens handmatig aan bij de VVA?

Nee, de vo-scholen en de mbo-instellingen leveren de gegevens via een geautomatiseerde koppeling aan de voorziening vroegtijdig aanmelden (dus niet handmatig). De vraag hoe de administratiesystemen hun gegevens invoeren, kan de vo-raad beantwoorden.

Kan de gemeente een rapportage op schoolniveau over de overstappers krijgen?

Op dit moment is dat niet mogelijk. Wellicht komt die mogelijkheid er in de toekomst. We horen het graag als hier behoefte aan is. Deze behoefte kan ook richting de VNG geuit worden.

Is er een portaal waar gemeenten de gegevens uit de VVA kunnen downloaden?

Nee, er wordt geen portaal aangeboden. De VVA voorziet alleen in een geautomatiseerde koppeling.

Kunnen gemeenten via de VVA berichten naar vo- en mbo-scholen sturen?

Nee, gemeenten kunnen geen berichten terugsturen naar de scholen via de VVA.

Is het verplicht om de VVA te gebruiken?

In de ministeriele regeling wordt een aantal zaken in de wet nader ingevuld. In de regeling staat dat de gegevens worden geleverd via de voorziening vroegtijdig aanmelden. Het gebruik van de voorziening vroegtijdig aanmelden is dus verplicht.

Wat kan ik doen als mijn softwareleverancier geen koppeling wil maken met de VVA ?

Om aan te kunnen sluiten op het koppelpunt gemeenten dient er een koppelvlak gebouwd te zijn die voldoet aan de eisen van de koppelvlakspecificaties voor VVA. Dit document is gepubliceerd op de website van het Inlichtingenbureau. Hier dient uw softwareleverancier ondersteuning in te bieden. Indien dit niet het geval is, dan kunt u uw leverancier raadplegen om te bepalen wat de mogelijkheden zijn. Bij aanvullende vragen omtrent softwareleveranciers kunt u terecht bij de helpdesk van de VNG.

Kan het RBL zich aanmelden bij de VVA namens de gemeenten?

Nee, daartoe is de RBL niet bevoegd. Alle gemeenten die deel uitmaken van de RBL moeten afzonderlijk bij het Inlichtingenbureau regelen op welk Endpoint de gegevens uit de VVA moeten worden afgeleverd.

Moeten alle gemeenten zich aanmelden voor de VVA. Ook als zij zelf geen leerplichttaken uitvoeren?

Ja. Gemeenten die zelf geen leerplichttaken uitvoeren moeten bij het Inlichtingenbureau regelen op welk Endpoint de gegevens van overstappers uit hun gemeente uit de VVA moeten worden afgeleverd. Dat geldt ook voor gemeenten die een andere partij gemandateerd hebben voor de uitvoering van leerplicht-/RMC-taken.

Waar kan de gemeente zich aanmelden voor de VVA?

Vanaf 1 juli 2020 kan de gemeente zich aanmelden voor de VVA. een gemeente kan deze  aanmeldinformatie vinden op de website van het Inlichtingenbureau, zie: https://www.inlichtingenbureau.nl/Overige-dienstverlening/Projecten-en-Ontwikkeling/Voorziening-Vroegtijdig-Aanmelden-MBO/Aanmeldformulier-VVA

Wat zijn de kosten van de overeenkomst tussen Inlichtingenbureau en de gemeente?

De enige kosten voor de gemeente zijn de mogelijke kosten die de software leverancier van de gemeente in rekening brengt. Het ontsluiten van VVA is verder kosteloos.

Vanaf wanneer start het aanmeldproces voor de VVA voor gemeenten?

Vanaf 1 juli 2020 kan de gemeente zich aanmelden voor de VVA. U kunt alle aanmeldinformatie vinden op de website van het Inlichtingenbureau, zie: https://www.inlichtingenbureau.nl/Overige-dienstverlening/Projecten-en-Ontwikkeling/Voorziening-Vroegtijdig-Aanmelden-MBO/Aanmeldformulier-VVA

Kunnen vanuit de VVA de gegevens over 18- naar leerplicht en van 18+ naar rmc worden gestuurd?

Het Inlichtingenbureau kan geen knip maken tussen 18- en 18+ omdat ze geen gegevens heeft over de geboortedatum.

Kunnen gegevens aan zowel de gemeente als de RMC-regio geleverd worden?

De gegevens kunnen NIET op meerdere endpoints worden afgeleverd door het koppelpunt gemeenten. Iedere gemeente geeft aan waar (op welk endpoint) de gegevens naar toe moeten worden gestuurd. Bijvoorbeeld naar de gemeente zelf of naar de RMC-regio.

Hoe vaak krijgen gemeenten signalen uit de VVA?

Op 1 maart ontvangen de gemeenten een bulkmelding over alle beoogde mbo-gangers die zich nog niet hebben aangemeld. Op 15 juni ontvangen gemeenten een bulkmelding van alle beoogde mbo-gangers die zich niet hebben ingeschreven bij een mbo-school. Na de bulkmeldingen van 1 maart en 15 juni ontvangen gemeenten realtime wijzigingen in de statussen van gesignaleerde overstappers.

Wanneer ontvangen gemeenten de eerste gegevens uit de VVA?

De Signaleringsdatum Aanmelding staat ingesteld op 1 maart. Vanaf deze datum ontvangen gemeenten signalen van onderwijsvolgers die nog niet zijn aangemeld.

VO scholen beschikken niet altijd over de juiste adresgegevens. Wordt de binnengekomen informatie van de scholen gecontroleerd in het BRP voordat er een signaal naar gemeente gaat?

Nee. Het Inlichtingenbureau heeft voor de VVA geen toegang tot het BRP. Dat geldt ook voor vo & mbo instellingen.

Krijgt de gemeente informatie over de opleiding waarbij de leerling zich heeft aangemeld?

Per aanmelding wordt een uniek aanmeldingID en de MBO instelling meegegeven. Door deze combinatie is in samenspraak met de instelling te herleiden voor welke opleiding de leerling zich heeft aangemeld

Kan de gemeente zien over welke leerling het gaat of moeten daar extra handelingen voor worden verricht?

Het VVA systeem geeft het Persoons Gebonden Nummer (PGN, doorgaans is dit het BSN) en de postcode van de onderwijsvolger mee in de berichten. Hiermee is te achterhalen om welke onderwijsvolger het gaat. Er wordt geen naam of andere persoonsinformatie meegegeven. Mogelijk moet de gemeente in het eigen proces nog een handeling verrichten om na te gaan om welke leerling het gaat.

Stel iemand verandert van beoogd mbo-ganger ‘ja’ naar ‘nee’. Dan verdwijnt hij dus van de signalering. Als er zorgen zijn, verwacht men dan dat de school rechtstreeks contact opneemt met lp/rmc? Of komt daar ook een signaal voor in de voorziening?

De gemeente ontvangt in dit geval een intrekkingssignaal waarbij te zien is dat de mbo-ganger status is veranderd van ‘ja’ naar ‘nee’. Ook de reden van deze wijziging wordt meegegeven.

Als iemand een inschrijving heeft en vervolgens besluit om zich weer te laten uitschrijven voor de start van het nieuwe schooljaar krijgt de gemeente dan opnieuw een signaal dat er geen inschrijving meer is?

Ja, als de mbo-instelling dat doorgeeft en de leerling nog steeds als beoogd MBO-ganger wordt aangemerkt, krijgt de gemeenten een signaal dat de leerling niet meer ingeschreven staat

Zijn particuliere mbo-instellingen aangesloten op de VVA?

Nee, de particuliere mbo-instellingen vallen niet onder de wettelijke verplichting om gegevens aan de voorziening vroegtijdig aanmelden te leveren

Kunnen leerlingen uit vmbo 3 of havo-4 als beoogd mbo-ganger opgegeven worden door het VO?

Stapt een leerling uit leerjaar 3 over naar het mbo, kan deze ook worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger. Let wel, deze dient wel deze handmatig aangevinkt te worden in het LAS van de VO instelling.

havo/vwo
Leerlingen uit het havo en vwo die naar het mbo gaan hoeven niet worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger, omdat deze niet onder de wet vallen.

Worden leerlingen die de havo hebben afgerond en overstappen naar het mbo gaat, in de VVA gemeld aan gemeenten?

Nee, er worden alleen onderwijsvolgers opgegeven die nog geen startkwalificatie hebben. Een havo diploma is een startkwalificatie.

Krijgen gemeenten alleen informatie over examenleerlingen als beoogd MBO-ganger?

Volgens de wet gaat het alleen om examenleerlingen. In praktijk zullen beoogde mbo-gangers examenleerlingen zijn. In praktijk zouden vo-scholen ook andere leerlingen door kunnen geven die de overstap maken van vo naar mbo.

Voorziet de VVA gemeenten van informatie over jongeren die een overstap maken van het MBO naar het MBO? Of, als dat niet zo is, gaat dit in de toekomst nog gebeuren?

Gemeenten ontvangen via de VVA geen informatie over jongeren die een overstap maken van het MBO naar het MBO. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren, omdat dit niet de scope is zoals beoogd in de wet VVA.

Krijgen gemeenten signalen van leerlingen die vanuit het VMBO doorstromen naar de HAVO?

Nee. Daar voorziet de VVA niet in, omdat dit niet opgenomen is in de wet. De vo-instelling zal de leerlingen die de overstap horen te maken naar een mbo-instelling aanvinken als beoogd mbo-ganger, deze vallen vervolgens in de keten van VVA.

Welke onderwijsvolgers worden in de VVA doorgezet naar gemeenten?

Onderwijsvolgers die de overstap van het vo naar het mbo gaan maken die:
– jonger zijn dan 23 jaar;
– geen startkwalificatie hebben;
– wonen in een Nederlandse gemeente