Frequently Asked Questions

Alle afspraken die we op operationeel niveau met elkaar gemaakt hebben staat in de DAP. De afspraken waarom we doen wat we doen staat in de PDC en onze reglementen staan in het coöperatiereglement.

We hebben FAQ’s voor

CAMBO

Bewaart CAMBO de aanmeldgegevens van een aspirant student?

Ja, CAMBO hanteert een bewaartermijn van 1 jaar. Daarna worden de data gepseudonimiseerd. het proces is als volgt:

 • Na een jaar wordt een student omgeving ‘automatisch’ opgeruimd.
 • Alles gerelateerd aan de student wordt verwijderd. De anonieme geaggregeerde data dus niet!
  • Dit zorgt ervoor dat de statistieken voor de instelling en algemeen behouden blijven.
 • lege profielen (van niet afgemaakte aanmeldingen) worden na drie maanden verwijderd

Naast deze automatische opschoon actie, kan een student zelf handmatig zijn studentomgeving opheffen. Dat werkt aan statistiek verder hetzelfde.

Bij de vooropleiding die in CAMBO getoond wordt staat het nummer van de vooropleider ipv de naam, is hier wat aan te doen?

Helaas is dit wat we van DUO binnen krijgen en zien we dit een heel enkele keer. Het is dan vaak dat dit dan bij elke aanmelder met eenzelfde vooropleider het geval is. Ook bij oudere personen zal de vooropleiding niet aanwezig zijn of vaag zijn. DUO werkt aan een steeds betere actualiteit van de database. Het enige wat wij kunnen doen is het melden maar DUO doet ermee wat zij wenst. Indien het vaker voor komt dan is er mogelijk een ander probleem aan de hand is dus blijf dit wel melden aan info@mbovoorzieningen.nl.

Bij welke status kan een aspirant student zijn aanmelding intrekken?

Een aanmelding kan worden ingetrokken bij de statussen  “Ingediend” en “Onderwijsovereenkomst aangeboden”. Indien er een aanmelding is gedaan, is deze in te trekken totdat er een eindstatus is bereikt (al dan niet vanuit het SIS via VVA teruggekoppeld)

De eindstatussen zijn: rejected (afgwezen), enrolled (ingeschreven) en withdrawn (ingetrokken).

Als de status inschrijving is kan hij niet meer worden ingetrokken via CAMBO

De CAMBO testomgeving staat bij mij in het Zweeds?

CAMBO ondersteunt meerdere talen. We gebruiken dit (nog) niet in de productie maar in de testomgeving zit deze mogelijkheid. Deze optie komt naar voren als je op het logo klikt. Heb je dit, per ongeluk, gedaan zie je de Zweedse variant. Deze weer terug te zetten door eenmaal op het logo te klikken. Hiermee switch je tussen de twee talen. Zweeds is als voorbeeld gebruikt.

De leerbedrijven waar de aanmelder uit kan kiezen, zijn die afhankelijk van de gekozen onderwijsinstelling?

De leerbedrijven waar de aanmelder uit kan kiezen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding (crebo) en of het leerbedrijf daarvoor geaccrediteerd is.

De terugkeer link lijkt niet te werken. Na succesvol indienen kom ik weer terug in de start pagina van CAMBO.

Belangrijke voorwaarde voor het werken van de terugkeerlinks is dat er via een deeplink (zie ook de deeplink handleiding) wordt ingelogd. Indien er binnen de deeplink ook een returnUrl attribuut wordt meegegeven, overschrijft deze de algemene terugkeerlink om nog specifieker te kunnen zijn.

Bij algemeen inloggen via CAMBO (dus zonder deeplink) hebben de terugkeerlinks geen effect en wordt er teruggekeerd op de algemene CAMBO inlogpagina. Daar is men tenslotte dan ook begonnen.

Dit kan ook als in de CAMBO omgeving geen “toegestane domeinen” staan ingeregeld. Dat is ter veiligheid verplicht voor deeplinks. Met de toevoeging van de url van de school zou het goed moeten werken.

Een nieuwe cohort in Eduarte met toegangscode werkt niet goed in CAMBO, er wordt geen code gevraagd. Wat gaat er fout?

Je moet in eduarte naast het invoeren van een code bij het cohort ook nog op de opleidingkaart het volgende aanpassen om het te laten werken:

Er wordt binnen CAMBO geen onderscheid gemaakt tussen vader, moeder en voogd. Wat zijn de overwegingen hiervoor geweest?

Het is verplicht om bij een minderjarige één verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op te geven. Binnen CAMBO is daarom besloten om dit aan te houden. Je kunt er meerdere opgeven maar dat is niet verplicht. Ook bij meerderjarigen kan het worden uitgevraagd maar het is niet verplicht dit op te geven.

Er wordt geen nationaliteit gevraagd bij het aanmelden, is hier bewust voor gekozen?

Ja, dit is een bewuste keus geweest. Het doet niet ter zake voor een aanmelding en derhalve hebben we geen doelbinding om het te vragen. De gegevens worden na een aanmelding vanuit het SIS opgehaald bij DUO en zullen alle noodzakelijke gegevens opgehaald worden.

Er zijn nieuwe crebo’s die al gepubliceerd en al zichtbaar zijn bij SBB maar nog niet in RIO. Hoe lang duurt dit?

SBB doet de publicatie en levert dit aan bij Voorzieningenplanning Den Haag. De Voorzieningenplanning Den Haag heeft drie weken de tijd om het in te lezen. Vervolgens gaat het naar RIO en dan naar Open data. Hierna is het zichtbaar in CAMBO

Er zijn twee ketenID’s. Wat is het verschil?

Veldnaam

Type

Omschrijving

caKetenId

UUID

Verplicht, een uniek ID dat door Centraal Aanmelden gegenereerd wordt en dat door de verdere keten gebruikt kan worden om aanmeldingen die door CA aangemaakt zijn te identificeren. Het formaat van het veld is de tekstuele weergave van een UUID in hexadecimaal formaat met scheidingsstreepjes, dus in totaal 36 karakters.

Voorbeeld:

123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000.

Dit veld vervangt op den duur het veld ketenId volledig. Totdat alle systemen aangepast zijn, zal Centraal Aanmelden met beide ID’s blijven werken.

ketenId

Tekst

DEPRECATED: Dit veld komt op een nader te bepalen moment te vervallen. Vanaf dat moment is het voor alle SIS’en verplicht om alleen het centraalAanmeldenId te gebruiken.

Verplicht (maar wordt uitgefaseerd), gegenereerd uniek ID van deze aanmelding. Centraal aanmelden genereert keten ID’s die door de verdere keten gebruikt kunnen worden om aanmeldingen uniek te identificeren. Centraal Aanmelden gebruikt daarbij alleen de reeks van keten ID’s waarvan de nummers beginnen met 9.

Het formaat van deze ID’s komen overeen met de aanmeld-ID’s in de VVA berichten, en het veld in de VVA-berichten konden daarom gebruikt worden om dit id te sturen. Dit veld komt te vervallen omdat er een apart caKetenId toegevoegd wordt voor de gehele keten.

VCA stuurt totdat dit veld daadwerkelijk verwijderd is altijd zowel een ketenId als een centraalAanmeldenId naar het SIS. Het SIS kan zelf kiezen welke van de twee het doorstuurt naar het MBO-koppelpunt. Als het SIS beide doorstuurt, zal Centraal Aanmelden bij het binnenkrijgen van een statusupdate van de aanmelding prioriteit geven aan het centraalAanmeldenId.

Het is voor partijen die de koppeling nieuw ontwikkelen aanbevolen om alleen uit te gaan van het centraalAanmeldenId en het ketenId te negeren.

 

Hoe ga je om met quotum opleidingen? Is hiervoor iets speciaals geregeld?

Omdat er momenteel in de aangeboden opleidingen van RIO geen mogelijk is om een aantal deelnemers op een opleiding binnen een bepaald cohort toe te laten, zul je als school hier handmatig op moeten ingrijpen zodra het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Dat kan op 2 manieren:

 • De hele opleiding weghalen uit CAMBO door de opleiding uit RIO te halen (het vinkje RIO uitzetten in Eduarte)
 • Een cohort beëindigen door een einddatum op te geven. Hiermee blijven eventuele andere cohorten van dezelfde opleiding wel in CAMBO beschikbaar.

Daarbij moet je als school heel alert en snel zijn, want anders ga je over het maximum aantal deelnemers heen en heb je een lastige situatie. Dit is in de pilot met Eduarte al voorgekomen. Niet leuk voor school en student.

Een andere optie is om de opleiding achter een code zetten. Je hebt dan een interesse melding en je bepaalt zelf aan wie je deze code meegeeft voor de definitieve aanmelding.

In het kader van de STAP regeling zal in het RIO aangeboden opleiding cohort een nieuw kenmerk in het cohort komt met het aantal deelnemers. Dit zou de mogelijkheid bieden om vanaf 1 januari 2022 de numerus fixus in CAMBO op te lossen. Dit zal meegenomen worden in de expertgroep om hier een afweging in te maken.

Hoe gaat CAMBO om met een geheim adres?

De persoonsgegevens-webservice van DUO kan adresgegevens leveren waarbij indicatie geheim ook gezet is. Wanneer de indicatie geheim 7 is, mag het adres niet gebruikt worden in CAMBO. Wanneer CAMBO een adres met indicatie geheim 7 ontvangt, moet CAMBO het volgende doen:

 1. Een melding tonen aan de student: ‘Het bij DUO gevonden adres is gemarkeerd als geheim. Voer handmatig een adres in dat je wenst te communiceren met de school.’
 2. De student verplichten een adres in te voeren en dit adres in de verdere wizard en in de koppeling met SIS gebruiken. Het GBA adres mag niet gebruikt worden.

 

Hoe gaat CAMBO om met tussentijdse instroom?

De instelling kan in haar SIS de aanmeldperiode voor aangeboden opleidingen instellen. In geval dat de student doorlopend kan instromen (of tot een bepaalde datum) kan de instelling dit middels de aanmeldperiode mogelijk maken. De instelling bepaalt van wanneer tot wanneer de aangeboden opleiding open staat voor aanmeldingen.

Hoe gaat het binnen CAMBO als er op diverse momenten in het proces afmeldingen binnen komen?

Indien een student in CAMBO zijn aanmelding intrekt dan krijgt de instelling dit bericht binnen in haar SIS om te verwerken. Indien de aanmelding de status ‘ingeschreven’ heeft kan de student deze in CAMBO niet meer intrekken. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de instelling.

Indien een student zijn aanmelding intrekt bij de school dan voorziet de instelling deze aanmelding in haar SIS van de status ‘ingetrokken’. Dit status bericht wordt door het SIS uitgewisseld met het mbo-koppelpunt. CAMBO actualiseert de statussen van aanmeldingen met de statusberichten die in het mbo-koppelpunt binnenkomen.

Hoe gebruik ik de whitelist?

Je hebt een keus om alle opleidingen in CAMBO te laten zien en maar enkele. Hiervoor zet je in het hoofdscherm van CAMBO de optie aan dat je whitelist wilt gebruiken en in het scherm van de opleidingen geef je aan welke opleiding je wilt laten zien.

Hoe is backup en restoren geregeld voor CAMBO?

Back-up en restore van de data en de systemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier van CAMBO. Dit is gedekt door een ISO27000 certificaat en vastgelegd in SLA’s.

Het management van de Coöperatie is verantwoordelijk dat dit certificaat alle voorzieningen voldoende dekt en om de audit hiervoor te organiseren.

Hoe kan een student zijn aanmelding intrekken binnen CAMBO

De mogelijkheid tot intrekken wordt zichtbaar in de studentomgeving, in het overzicht van aanmeldingen. Daar kan de student zijn aanmelding(en) inzien en staat een knop aanmelding intrekken (met een weet u dat zeker waarschuwing)

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Zie het Dossier Afspraken en Procedures voor alle mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan te vragen

Hoe lang bewaren we de studentomgevingen?

Als een account één jaar niet is aangeraakt wordt de omgeving verwijderd. Als een student echter binnen het jaar weer voor een andere opleiding aanmeldt dan blijft de omgeving bestaan.

Hoe reset ik mijn CAMBO omgeving wachtwoord?

Je kunt zelf je wachtwoord resetten, zowel op de test als de productie. Ga hiervoor naar inschrijvenmbo.nl, klik inloggen zonder DigID en daar zie je reset wachtwoord.

Hoe vaak wordt wordt de opleidingsdata dat aangepast in het SIS ververst in Cambo?

– Elke nacht vindt er een synchronisatie met RIO plaats.
– Daarnaast overdag mutaties aan opleidingen

Kortom: verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met wijzigingen en er minimaal 1 nacht tussen te laten zitten voor de zekerheid.

In de algemene tab van CAMBO staat de laatste synchronisatie datum.  Belangrijk te melden is dat RIO ook zijn deel van het proces moet doen (opleidingen synchroniseren met tussentabel) om de juiste data beschikbaar te hebben in CAMBO.

Hoe werkt CAMBO?

Er zijn twee mogelijkheden voor het gebruik van CAMBO. Of je gaat met een deeplink naar inschrijvenmbo.nl (CAMBO) of je gaat gelijk naar inschrijvenmbo.nl en maak daar een aantal keuzes. De meeste instellingen kiezen voor de eerste variant. De directe optie om de aanmelding te starten van inschrijven mbo wordt nergens actief gepromoot. De kans dat een aankomend student dat weet is dus zeer gering. De student kan zijn aanmeldingen beheren in de CAMBO omgeving.

 

Hoe werkt het doorgeven van ouders en verzorgers binnen CAMBO?

Indien een aanmelder onder de 18 jaar is komt hij verplicht met de vraag voor ouders en verzorgers (naam, email en telefoonnummer), boven de 18 is het optioneel. Je kunt na het opgeven van ouder/verzorger 1 het adres invoeren. Hierna krijg je de optie om een tweede toe te voegen. Het is niet mogelijk om meer dan twee ouders/verzorgers op te geven in het aanmeldproces binnen CAMBO.

Hoe worden de adressen van buitenlandse studenten doorgegeven?

Gegevensset Adres

Een adres bestaat uit de volgende velden.

Veldnaam Type Omschrijving
straat Tekst(1…200) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummer Tekst(1…10) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummerToevoeging Tekst(1…10) Optioneel gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
huisnummerToelichting Tekst(1…100) Optioneel gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
postcode Tekst(6) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
plaats Tekst(1…200) Verplicht gevuld bij Nederlandse adressen, leeg voor buitenlandse adressen.
Land Tekst(4) Verplicht. De landcode is de BRP code volgens de landelijke referentietabellen: http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen/Landelijke_tabellen_32_t_m_60_excl_tabel_35/Landelijke_Tabellen_32_t_m_60_in_csv_formaat?pagenr=1
regel1 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.
regel2 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.
regel3 Tekst(1…200) Optioneel, kan alleen gevuld zijn wanneer de landcode niet Nederland (6030) is.

 

Hoe zet ik mijn 2 FA van CAMBO op een nieuwe telefoon?

Bij het aanmeldscherm op inschrijvenmbo.nl kies je voor inloggen zonder DigiD. Daarna kies je voor 2 factor authenticatie resetten.

Hoe zit het met de betaling van het gebruik van de applicatie? Aan wie betalen we en waarvoor?
 • Iedere instelling betaalt voor het gebruik, beheer en onderhoud en ontwikkeling van CAMBO. Hiervoor wordt een bijdrage betaald aan de Coöperatie.
 • Daarnaast betaalt iedere instelling voor de koppeling tussen CAMBO en haar SIS.
Ik kom niet in mijn beheeraccount van CAMBO?

Er zijn twee omgevingen waarop beheerders een account kunnen hebben, de test (test.inschrijvenmbo.nl) en de productie (inschrijvenmbo.nl). Vanuit Topicus wordt na verzoek van de SIS leverancier een account aangemaakt. Let op deze link is 7 dagen geldig. Log op de omgeving in met de optie “inloggen zonder DigiD”. Hier kun je dan inloggen met je account, wachtwoord en de 2FA. Lukt dit niet stuur dan een mailtje naar  Servicedesk CA <ca_servicedesk@topicus.nl>.

Ik krijg de gegevens van mijn onderwijsaanbieder niet goed te zien in CAMBO

Dit kan liggen in de RIO settings.  CAMBO maakt gebruik van onderwijsaanbieder van type CENTRAAL_AANMELDEN_MBO. Mogelijk heb je dit ingevuld bij ALGEMEEN en dan geeft hij niet de juiste data.

Door per onderwijsaanbieder een record toe te voegen in RIO met de indicatie CENTRAAL_AANMELDEN_MBO zullen de juiste gegevens in CAMBO zichtbaar worden.

Ik krijg een foutmelding dat er geen actieve school kan worden gevonden. Waar kan dit aan liggen?

Controleer je koppelpunt code, uuid. Staat deze ingevuld en juist ingevuld? Let op deze is hoofdletter gevoelig.

Ik krijg error: Oops looks like we lost connection! bij het testen

Dit komt door het niet goed inregelen van het koppelpunt. Dit moet een unieke code zijn die hetzelfde is in de SIS als in CAMBO. Meestal wordt hier het BRIN nummer voor gebruikt

Mocht jullie SIS nog niet zo ver zijn, is het een optie om te kiezen voor ‘Stub SIS – Topicus’. Je kunt dan verder wel de studentomgeving, RIO, etc controleren alleen de aanmeldingen kunnen verder niet door de webservices worden opgehaald door je SIS.

Ik zie het geboorteland en geboorteplaats niet in CAMBO en dit is echter wel een diplomagegeven

Deze is niet zichtbaar in CAMBO maar wordt wel geleverd door DUO, het komt hierna dus wel in je SIS

Ik zie inactieve opleidingen in CAMBO, hoe kan dat?

Dit ligt aan je filter. Je kunt in je filter binnen CAMBO ook aangeven dat je alleen actieve opleidingen ziet.

Is de programmatuur van CAMBO gedekt bij een faillissement?

De broncode van de voorzieningen is eigendom van de Coöperatie en kan in geval van leverancierswissel of bij een faillissement van de leverancier direct opgevraagd worden.

Is er een DPIA gedaan voor CAMBO

Jazeker, deze kun je hier vinden

Is er een mogelijkheid om bij numerus fixus meteen de mogelijkheid om een tweede voorkeur op te geven?

Ja dit kan via een aparte route:

 1. je plaatst een numerus fixus opleiding in CAMBO achter een toelatingscode (beperkte toegankelijkheid);
 2. de aspirant-student die zich wil aanmelden voor een numerus fixus opleiding ontvangt na contact de toegangscode vanuit de instelling;
 3. als een aspirant-student zich wil aanmelden voor een 2e keus opleiding dan kan deze na de eerste aanmelding met toelatingscode aanvullend een tweede doen vanuit het reguliere aanbod.
 4. Deze aanmelding wordt door CAMBO doorgestuurd naar het SIS als een volwaardige aanmelding;
 5. bij het bereiken van de limiet past de instelling de toegangscode aan (of verwijderd deze uit de whitelist indien daarmee wordt gewerkt).
Is er in de testomgeving een leerbedrijf beschikbaar die gekozen kan worden?

Er is een koppeling met SBB testomgeving dus op zich kan elk leerbedrijf dat geaccrediteerd is voor een opleiding gekozen worden.

Is er met betrekking tot het leggen van de koppeling met CAMBO technische documentatie?

Er is een handleiding CAMBO voor instellingsbeheerders. Daarin staat beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO, met link naar de testomgeving. Om het up to date te houden is dit niet statisch beschikbaar op deze site maar hebben we een Microsoft teamsite voor alle documentatie. Wil je toegang tot deze teamsite stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl  of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

Is er rekening gehouden met LLO, waarbij steeds meer modulair aangeboden zal worden?

Er wordt op dit moment gewerkt met het reguliere, diplomagerichte, mbo- en VAVO -aanbod van de school. Dus officieel goedgekeurde opleidingen. Sinds mei 2023 zitten er ook de ODT opleidingen in. De NFO opleidingen ontbreken echter nog. Dit is technisch wel mogelijk, maar de vraag is nog of dit functioneel wenselijk is.

Kan CAMBO aanmeldingen van aspirant studenten opnieuw klaarzetten?

Alle aanmeldingen kunnen tot één jaar geleden kunnen binnen 48 uur opnieuw klaargezet worden voor de SIS om op te halen.

Kan de student ook in het CAMBO aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft?

Vanaf 1 augustus 2023 kan aangegeven worden of een aanmelder meer ondersteuning nodig heeft

Kan ik controleren of alle aanmeldingen in CAMBO zijn doorgekomen in mijn SIS?

Je kunt bij een aanmelding in CAMBO zien of deze is opgehaald door het SIS door te filteren op ‘Heeft foutmeldingen’ en ‘Niet opgehaald’.

Daarnaast is er ook de snelle controle via de totalen in het statistieken scherm en de filters in het aanmeldingenscherm. Let op dit is niet waterdicht door mogelijke intrekkingen of verwijdering van de aanmelding door de instelling maar wel indicatief.

Je kunt voor een uitgebreidere controle een csv uit CAMBO halen met daarop alle aanmeldingen en deze naast die van je SIS leggen. Een mogelijkheid is om beide in een Excel te plakken en via verticaal zoeken een lijst met afwijkingen krijgen. Je zult de afwijkingen hierna moeten uitzoeken omdat er aan beide kanten sprake kan zijn van een ingetrokken of verwijderde aanmelding.

Voor de Eduarte klanten is nog perspectief in de maak. In Eduarte komt een overzicht van hetgeen in CAMBO is aangemeld en of dit ook daadwerkelijk in Eduarte is opgenomen. Het is nog onbekend wanneer deze wordt uitgerold.

Kan ik kenmerken meegeven aan de deeplink zodat de aanmelder weer op de juiste plek terug komt op onze website?

Het is mogelijk om ‘identificerende kenmerken’ mee te geven in de deeplink en terugkeerlink. Je kan er wel voor kiezen om retourlinks in de deeplinks van je opleiding op te nemen.

Je kunt dan per opleiding bepalen waar iemand bij succesvol aanmelden naartoe gaat en waar iemand bij niet-succesvol aanmelden naartoe gaat. In onze handleiding staat gedetailleerd beschreven wat de instelling waar kan instellen in CAMBO. Voor specifieke technische vragen of de handleidingen kan contact opgenomen worden met support@mbovoorzieningen.nl.

Kan ik meerdere SIS systemen koppelen aan één CAMBO omgeving?

Ja, dit is mogelijk en wordt al zo gebruikt door verschillende instellingen. Je kan hierbij gebruik maken van het expliciet toekennen van een onderwijsaanbieder aan een koppelpunt. Het is dus wel een voorwaarde dat de opleidingen van de aparte SIS op één onderwijsaanbieder wordt gegeven en er geen overlap is.

Dit komt dat neer op het onderstaande binnen één Cambo omgeving:

 1. Default koppelpunt: alle onderwijsaanbieders onder 1 brin gekoppeld.
 2. Extra koppelpunt: specifieke onderwijsaanbieder gekoppeld aan dit koppelpunt.

 

Er ontstaat dus een omgeving met twee koppelpunten met ieder een unieke koppelpuntcode.

 1. Koppelpuntcode 1 kan worden gebruikt door SIS1.
 2. Koppelpuntcode 2 kan worden gebruikt door SIS2.

 

Belangrijk is om dit op moment X in te regelen, zodat aanmeldingen vanaf moment X gekoppeld worden aan het juiste koppelpunt afhankelijk van de onderwijsaanbieder

Kun je ook aangeven dat je voor bv het 2e leerjaar wilt aanmelden?

Ja je kunt je ook aanmelden voor een tweede of derde leerjaar.

Echter de ervaring is dat dit meestal niet wenselijk is. Per opleiding moeten er meerdere cohorten open gezet worden en de student moet snappen dat hij/zij zich moet inschrijven op een cohort wat al eerder gestart is. Dit gaf de ervaring bij de pilot scholen om dit niet te gebruiken.

 

Mijn inloglink voor een CAMBO account is verlopen

Deze verloopt na 7 dagen. De supportdesk van Topicus kan je een nieuwe link sturen. Stuur een email naar Servicedesk CA <ca_servicedesk@topicus.nl> met het verzoek voor een nieuwe link

Mijn instelling staat met een verkeerde naam in CAMBO

Deze naam geven we zelf in. Staat deze niet goed stuur dan even een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl.

Moet een student zich nogmaals identificeren bij de intake of is de identificatie binnen CAMBO voldoende?

Juridisch is het voldoende als de aspirant-student zich heeft geïdentificeerd met zijn DigiD binnen CAMBO. Dit hoeft niet nogmaals fysiek te gebeuren door de instelling. Is er aangemeld zonder DigiD, de zogenaamde interesse melding is dit nog geen officiële aanmelding omdat de identiteit niet is vast gesteld. Dit moet alsnog door de school gebeuren.

Moet ik zelf ook een privacy verklaring laten accorderen bij aanmelding of is het accorderen binnen CAMBO voldoende?

De privacyverklaring op de website van CAMBO heeft betrekking op de gegevens die beschikbaar worden gesteld om een aanmelding binnen CAMBO te verrichten. Een instelling dient over een eigen privacyverklaring te beschikken voor de processen die volgen op een aanmelding via CAMBO.

Stel dat de student kiest voor een andere instelling en zijn/haar aanmelding negeert, wat gebeurt er dan met de aanmelding?

Uit CAMBO komt er slechts een aanmelding. Daarna wordt deze overgenomen naar je SIS en werkt eigenlijk alles hetzelfde als voorheen. Hierna wordt contact gezocht met de student, een intake gedaan, onderwijs overeenkomst gemaakt e.d . Dit is het afhandelen van de aanmelding en dat ligt (voorlopig) buiten de scope van CAMBO

Verplicht code invullen voor opleiding maar nergens staat welke kwalificatiecode er gebruikt wordt en ik kan dit ook niet aanpassen. Hoe kom ik van de code af?(Magister).

Hiervoor dien je in te loggen bij DUO, dit kan niet vanuit Magister. Als je in DUO de opleiding beëindigd kan Magister een nieuwe aanmaken en werkt alles weer zoals het hoort.

Voor sommige BBL-opleidingen niet de student, maar een bedrijf in de lead voor de aanmelding. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Voor alle opleidingen is de student in charge. Omdat je zeker wilt, en ook moet, weten wie je voor je hebt is een identificatie met DigiD de eenduidigste manier. Daarna kan de BBL opleiding gekozen worden. Bij de meeste leden doet het bedrijf dit dan samen met de student. Een andere oplossing is om deze opleiding niet via CAMBO te laten lopen maar op de oude manier. Niet alle opleidingen hoeven via CAMBO te lopen, makkelijker is het natuurlijk wel.

Waar kan ik de installatiehandleiding vinden?

Er is een stappenplan voor het project, een handleiding CAMBO, een handleiding voor de deeplinks op de website. De SIS leveranciers hebben hun eigen installatie handleiding. Omdat we deze aanpassen aan de constante ervaringen van onze leden willen we die niet hier statisch beschikbaar stellen maar hebben we een Microsoft Teamsite. Stuur een mailtje naar info@mbovoorzieningen.nl om toegang te krijgen tot de site of gebruik de contactmogelijkheid op deze site

Waar kan ik de release notes vinden van CAMBO?

Deze zijn te vinden op de Teams site van de coöperatie en op Centraal Aanmelden MBO (zendesk.com) Elke instelling heeft twee formele contactpersonen met een account in Zendesk. Weet je niet wie dit zijn voor jouw instelling neem dan contact op met info@mbovoorzieningen.nl.

Waarom is de vooropleiding bij een interessemelding niet verplicht?

Een interessemelding is altijd een specifiek geval waarvoor de “gewone” weg via DigiD niet werkt. Er is gekozen om deze dan zo eenvoudig mogelijk te houden met zo min mogelijk verplichte velden.

Waarom is er voor gekozen om inloggen zonder DigiD achter een code te zetten

Indien de mogelijkheid inloggen zonder DigiD eenvoudig open wordt gezet dan zullen heel veel potentiele studenten deze mogelijkheid kiezen. CAMBO is echter in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat dit juist wel gebeurt. Om de oplossing aanmelden zonder DigiD wel mogelijk te maken maar niet te eenvoudig is ervoor gekozen dit achter een code te zetten

Wanneer kan ik gebruik gaan maken van CAMBO?

Een instelling kan CAMBO activeren in overleg met de coöperatie en met de SIS leverancier. Wil je gebruik gaan maken stuur dan een e mail naar info@mbovoorzieningen.nl met de geplande implementatie datum. Hierna krijg je de link naar het implementatie handboek en kun je aan de slag met je SIS leverancier. Via de SIS leverancier krijg je de informatie welke je technisch nodig hebt en via de coöperatie krijg je de informatie die nodig is om het proces goed te doorlopen. Samen staan we je bij voor een succesvolle implementatie.

 

Wat betekenen de statussen van de aanmeldingen binnen CAMBO?

Wat doet de koppelpuntcode?

Zowel in je SIS systeem als in CAMBO moet je een koppelpuntcode invoeren. Dit kun je feitelijk zelf bedenken als het maar uniek is en hetzelfde. De meeste scholen gebruiken daarom hun Brin nummer.

Wat is de meerwaarde van deelname aan CAMBO voor student en voor de leden?
 1. Aanmelden is een juridische status geworden
 2. Aanmelden bij het mbo is uniform
 3. Identificatie moet goed geregeld zijn
 4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen
 5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen

Zie dit ook uitgelegd in dit filmpje

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot RIO?

RIO moet goed gevuld zijn, dit is essentieel voor de werking van RIO. Nieuwe opleidingen zijn pas de volgende dag zichtbaar in CAMBO. Aanpassingen in RIO zoals open of dicht worden “near realtime” uitgewisseld naar CAMBO. Meer informatie over RIO is hier te vinden.

Wat zit er in managementinformatie meervoudig aanmelden; heeft school zicht op alle aanmeldingen (ook van andere scholen) en hoe?

Op 1 oktober worden alle aanmeldingen van het afgelopen jaar klaargezet voor de CAMBO contactpersonen om hiervan te kunnen leren. Er worden geen andere mensen aan deze besloten groep toegevoegd.

Welk nummer moet gebruikt worden als een student géén BSN nummer heeft? Wie geeft dit uit en is dit instelling specifiek?

Dit nummer is geheel vrij te kiezen door de instelling. Deze is in te vullen in de tab algemene gegevens binnen CAMBO onder registratiecode

Welke opleidingsnamen ziet de student? De kwalificatienaam en/of de door de instelling gehanteerde opleidingsnaam?

De wervingsnaam aangeboden opleiding zoals de instelling vastlegt onder “opleiding” in haar SIS wordt uitgewisseld met RIO en is zichtbaar in CAMBO.

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle bekostigde mbo instellingen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.

Zijn er test BSN’s met wachtwoord die gebruikt kunnen worden om vooropleidingen uit DUO te tonen in CAMBO?

Er is een praktisch en functioneel opgezette digiStub waarmee 5 test BSN’s gebruikt kunnen worden. Deze digiStub is in essentie een test-oplossing voor het inloggen op CAMBO zelf.

https://test.inschrijvenmbo.nl/login/loginWithoutDigiD (of inloggen zonder DigiD en dan de optie Inloggen met DigiStub).

 • Alleen de 1e bsn in het rijtje heeft de beschikking over een vooropleiding vanuit DUO en deze heeft geen relatie met een specifieke ROC.
 • Letop, de test-service vanuit DUO werkt niet zo robuust.

Testdata DUO voor personal data: (nep-bsn in Cambo vertaald naar BSN bij DUO)

Testdata DUO voor vooropleidingen data: (nep-bsn in Cambo vertaald naar BSN bij DUO)

Coöperatie

Hoe is de relatie tussen de Coöperatie en de MBO Raad?

De coöperatie is een zelfstandige entiteit opgericht om de voorzieningen op een goede manier te beheren. De mbo raad is de branche organisatie van waar het idee gestart is om gezamenlijk deze voorzieningen in het leven te roepen voor haar leden.

Hoe kun je extra functionaliteiten aanvragen?

Zie het Dossier Afspraken en Procedures voor alle mogelijkheden om nieuwe functionaliteit aan te vragen

Moet je lid worden van de Coöperatie om mee te kunnen doen met CAMBO?

Ja, je moet lid worden van de coöperatie Mbo Voorzieningen om de voorzieningen te kunnen gebruiken

Wat is de prijs van de voorzieningen?

Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

 • Een vaste bijdrage van € 850,00 (excl. btw) per instelling.
 • Een variabele bijdrage van € 1,20 (excl. btw) per gewogen deelnemer voor de Voorziening Centraal Aanmelden. De weging voor een BOL-deelnemer bedraagt 1, de weging voor een BBL-deelnemer 0,35. Hierbij wordt voor het jaar 2021 de Cfi-telling van 1 oktober 2019 (t-2) gebruikt.
 • Voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden wordt in het jaar 2021 geen bijdrage gevraagd.

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.

Wie zijn er allemaal lid van de Coöperatie en kan niet bekostigd onderwijs ook lid worden?

Alle bekostigde mbo instellingen zijn lid van de coöperatie en ook de deelname aan CAMBO is 100%. Niet bekostigde instellingen kunnen geen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie is beperkt tot leden van de MBO Raad.