De Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.

Het ontstaan en de uitgangspunten

In het jaar 2018 en 2019 is ten behoeve van de mbo-sector gewerkt aan de totstandkoming van twee voorzieningen: de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) en de Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO ). VVA vloeit voort uit de Wet Vroegtijdig Aanmelden (WVA) en CAMBO is gebaseerd op initiatief van een groot aantal leden van de MBO Raad. Alle mbo-instellingen hebben zich uitgesproken voor het ontwikkelen van deze voorziening te zijn en daar ook de financiële lasten van te willen dragen. In 2020 is Voorziening Vroegtijdig Aanmelden geheel uitgerold en is op 30 november overgedragen aan de Coöperatie. In 2021 gaan we er van uit dat alle leden aangesloten zijn op de Voorziening Centraal Aanmelden.

Deze coöperatieve vereniging:

 • Is eigenaar van een voorziening;
 • Draagt zorg voor het (laten verzorgen van het) technisch beheer en de verdere ontwikkeling/onderhoud van de voorziening;
 • Zorgt voor een beperkte helpdesk en functioneel beheer in afstemming met leverancier(s) van voorzieningen;
 • Verzorgt in voorkomende gevallen de aanbesteding namens de deelnemende mbo-scholen (inbesteding);
 • Werkt onder zeggenschap van de deelnemende mbo-scholen via de Algemene Vergadering van de coöperatie.
 

Uitgangspunten bij het oprichten van een coöperatieve vereniging zijn;

 • De leden van de coöperatieve vereniging kunnen besluiten of in een later stadium ook andere voorzieningen beheerd gaan worden;
 • De leden van de coöperatieve vereniging kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen die gemaakt worden, er zal sprake zijn van ‘uitgesloten aansprakelijkheid’;
 • Gezien de overzichtelijke omvang van de voorzieningen moet worden gekozen voor een eenvoudige structuur binnen de coöperatieve vereniging;
 • Het werkapparaat is beperkt, zoveel werk als mogelijk wordt uitbesteed aan externe partijen. Wel natuurlijk onder een duidelijke regie van de coöperatie;
 • In de structuur hebben de leden zeggenschap over alle aspecten, zoals financiën, aanbestedingen en dienstverlening;
 • Deelname aan de coöperatieve vereniging is – vooralsnog – voorbehouden aan leden van de MBO-Raad en is laagdrempelig;
 • De leden van de coöperatieve vereniging betalen voor de voorziening(en) die men gebruikt;
 • De leden kunnen niet verplicht worden om alle voorzieningen te gebruiken.

Lid worden

Alle publiek gefinancierde mbo instellingen kunnen lid worden van de coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.. Alle mbo instellingen zijn ook lid. Heb je vragen over het lidmaatschap stuur dan een berichtje naar info@mbovoorzienigen.nl of gebruik de contact mogelijkheid op deze site.

Processen

In de AV van 16 december 2020 is een voorstel gedaan voor de ondersteunende processen van de coöperatie. Dit is gedaan in een producten en diensten catalogus (PDC). Hierin staat beschreven wat en waarom we leveren wat we leveren. Daarnaast is er een Dossier afspraken en Procedures. Daarin staat beschreven hoe we dit doen. Tot de AV van juni 2021 hebben de leden tijd om mee te denken. Het doel is om een goed kloppend en werkend geheel van te maken welke gedragen wordt door alle leden. Hier kun je de, voorlopige PDC en de DAP vinden.