De Coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.

Het ontstaan en de uitgangspunten

In het jaar 2018 en 2019 is ten behoeve van de mbo-sector gewerkt aan de totstandkoming van twee voorzieningen: de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) en de Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO ). VVA vloeit voort uit de Wet Vroegtijdig Aanmelden (WVA) en CAMBO is gebaseerd op initiatief van een groot aantal leden van de MBO Raad. Alle mbo-instellingen hebben zich uitgesproken voor het ontwikkelen van deze voorziening te zijn en daar ook de financiële lasten van te willen dragen. In 2020 is Voorziening Vroegtijdig Aanmelden geheel uitgerold en is op 30 november overgedragen aan de Coöperatie. De planning is dat 90 % van de leden CAMBO gebruiken voor aanmeldjaar 2022/23 en de overige leden zullen het jaar daarna CAMBO in gebruik nemen.

De uitgangspunten van onze dienstverlening:

 • De Coöperatie organiseert voorzieningen met en ten behoeve van de leden.
 • De Coöperatie levert diensten tegen van te voren afgestemde eenmalige en jaarlijkse herhalende kosten.
 • De Coöperatie richt zich op lange termijn waarde creatie.
 • De Coöperatie gaat uit van de kracht van het collectief.
 • De Coöperatie is een ledenorganisatie op democratische grondslag.
 • De mate van zeggenschap is geregeld op gelijkwaardigheid, ieder lid heeft één stem. Onderlinge solidariteit geldt altijd als uitgangspunt

 

Voor de huidige en mogelijk toekomstige voorzieningen doet de Coöperatie:

 • De aanbestedingen uitvoeren conform vastgesteld programma van eisen en toegekende begroting;
 • Het bewaken van de dienstverlening door leverancier(s) (contractmanagement en escalatie);
 • Het (blijvend) voldoen aan wet- en regelgeving met name op AVG-gebied;
 • Opdrachtgever voor onderhoud en aanpassing van het product;
 • Gecontroleerde beëindiging van de dienstverlening van leverancier(s) en het geleverde product

 

Lid worden

Alle publiek gefinancierde mbo instellingen kunnen lid worden van de coöperatie Mbo Voorzieningen u.a.. Alle mbo instellingen zijn ook lid. Heb je vragen over het lidmaatschap stuur dan een berichtje naar info@mbovoorzienigen.nl o

Processen

Een coöperatie is van en voor de leden. Het aanmeldproces en het volgen van de leerling tussen het vo en het mbo is essentieel voor onze leden. Waterdichte processen zijn hiervoor noodzakelijk maar ook de mogelijkheid om hier, bewust, van af te wijken mocht dat nodig zijn. Met elkaar hebben we een dossier afspraken en procedures gemaakt (DAP), een product en diensten catalogus (PDC) en afspraken over rollen binnen de coöperatie (coöperatie regelement)