Peter Vermeijs
Functionaris Gegevensbescherming

Welkom

Toezien op een zeer veilige gegevens uitwisseling van alle mbo studenten is een bijzonder belangrijke zaak. We willen iedereen een goede start bieden en scholen voldoende informatie om iedereen goed te begeleiden maar absoluut niet meer dan dat en vooral zien wij erop toe dat dit zeker alleen op die plek terecht komt waar het in veilige handen is. Ik ben sinds 2018 als jurist in dienst bij de MBO Raad en heb o.a. AVG in mijn portefeuille. Ik werk samen met het Platform MBO Digitaal en Kennisnet op het vlak van IBP en AVG. Het lag voor de hand dat ik ook meedacht met de datastromen voor de coöperatie. Een hele mooie uitdaging hoe kunnen we alle gegevens doorsturen zodat we alle onderwijs instellingen kunnen helpen het proces zo makkelijk mogelijk te maken voor hun studenten (in spe) maar dieven het niet mogelijk te maken deze gegevens te onderscheppen. Ik denk dat ze dit heel goed gelukt is. Mensen en systemen kunnen altijd fouten maken, de techniek en wetgeving kunnen veranderen het blijft dus een veld in beweging. Met plezier zie ik hierop toe en stuur bij waar nodig. Jaarlijks (december) zal ik verslag doen over alle privacy gerelateerde zaken in de coöperatie.

Hierbij belangrijke documenten over de privacy

Wat doen het MBO koppelpunt en Centraal Aanmelden met mijn data?

Het MBO koppelpunt zorgt voor de gegevensuitwisseling vanuit de student administratie systemen naar de overstapsystemen. Dit zijn Voroc, Digidoor en Intergrip. VO scholen kunnen dan van de leerlingen die bij hen staan ingeschreven de actuele aanmelddata zien. Zij geven hiermee inzicht in welke leerling zich waar en voor welke opleiding heeft aangemeld en of dit heeft geresulteerd in een inschrijving.

Centraal Aanmelden (CAMBO) zorgt ervoor dat aanmeldgegevens gecontroleerd worden en daarna worden deze klaar gezet zodat de school deze kan ophalen. Zowel de gegevens van de school als de gegevens van het stage bedrijf en de gegevens van de aanmelder zelf. Deze gegevens worden klaar gezet in een veilige omgeving binnen CAMBO en opgehaald door de administratie systemen van de school waar men zich heeft aangemeld. 

Het mbo koppelpunt bevat de volgende gegevens

 

  • PGN (persoonsgebonden nummer)
  • Status van de aanmelding
  • Instelling waar men zich wil aanmelden
  • Onderwijs Aanbieder (onderdeel van instelling)
  • Opleiding waarvoor is aangemeld
  • startdatumOpleiding
  • leertraject (BOL/BBL/VAVO/ODT)

Deze gegevens zijn nodig om aan de wettelijke plicht te voldoen die de overheid ons stelt.

Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.