Peter Vermeijs
Functionaris Gegevensbescherming

Welkom

Ondanks dat de voorzieningen alleen berichten doorstuurt waarbij geen gegeven is terug te leiden naar een specifiek persoon is het toezien hierop heel belangrijk. Ik ben sinds 2018 als jurist in dienst bij de MBO Raad en heb o.a. AVG in mijn portefeuille. Ik werk samen met het Platform MBO Digitaal en Kennisnet op het vlak van IBP en AVG. Het lag voor de hand dat ik ook meedacht met de datastromen voor de coöperatie. Een hele mooie uitdaging hoe kunnen we alle gegevens doorsturen zodat we alle onderwijs instellingen kunnen helpen het proces zo makkelijk mogelijk te maken voor hun studenten (in spe) maar dieven het niet mogelijk te maken deze gegevens te onderscheppen. Ik denk dat ze dit heel goed gelukt is. Mensen en systemen kunnen altijd fouten maken, de techniek en wetgeving kunnen veranderen het blijft dus een veld in beweging. Met plezier zie ik hierop toe en stuur bij waar nodig. Jaarlijks (december) zal ik verslag doen over alle privacy gerelateerde zaken in de coöperatie.

Hierbij belangrijke documenten over de privacy

Wat doet het MBO koppelpunt?

Het MBO koppelpunt zorgt voor de gegevensuitwisseling met de student administratie systemen, het VO koppelpunt en het gemeentelijk koppelpunt. Elk van deze drie sectoren zijn verantwoordelijk voor hun deel van het proces .

Belangrijk om hier te melden is dat het gaat om de identificatie en het doorsturen van de berichten. Er wordt geen data opgeslagen alleen logfiles van de transacties ten behoeve van onderzoek bij fouten. De berichten hebben een end to end encryptie. Dit wil zeggen dat alleen de eindpunten de berichtten kunnen openen. De koppelpunten kunnen en willen alleen een doorgeefluik zijn en kan hierdoor niets met de data zelf.

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

De volgende gegevens kunnen in het bericht zitten:

 • Aanmelding ID
 • Naam onderwijsvolger
 • Adresgegevens woonplaats onderwijsvolger
 • Identificatie latende (va)vo-school
 • Identificatie ontvangende mbo-instelling
 • Status
 • Vooropleiding
 • Startkwalificatie
 • Geboortedatum
 • Crebo (elke opleiding heeft zijn eigen officiële centrale goedkeuringsnummer)
 • Leertraject

Deze gegevens zijn nodig om aan de wettelijke plicht te voldoen die de overheid ons stelt.

Voorziening Centraal Aanmelden (VCA)

De volgende gegevens kunnen in het bericht zitten

 • Datum/tijd van toevoegen/bijwerken
  aanmeldings-id
 • BSN van de student
 • Geboortedatum
 • De cijfers van de postcode van de student
 • BRIN4 (instellingserkenning)
 • Onderwijsaanbieder (optioneel)
 • Onderwijslocatie (optioneel)
 • Opleiding (CREBO)
 • Afwijkende opleidingsduur (Optioneel)
 • Leertraject (BOL/BBL/OVO)
 • Startdatum
  • Begindatum van het schooljaar
  • Indien vast startmoment: Cohort aanvangsdatum
  • Indien flexibele instroom: Begindatum instroomperiode en einddatum instroomperiode
 • AangebodenOpleidingCohort-code
 • Status aanmelding

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de mbo instelling om een inschrijving te kunnen uitvoeren.

Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.