MBO koppelpunt

Het MBO koppelpunt geeft de status aan van alle aanmeldingen die zijn gedaan bij alle publiek gefinancierde mbo-scholen in Nederland. Hierdoor kunnen de scholen in het voortgezet onderwijs zien of een potentiele mbo ganger ook daadwerkelijk is aangemeld, voor welke opleiding en bij welke instelling. Deze informatie kan door de overstap systemen worden aangeboden.  Zij hebben natuurlijk zelf ook data beschikbaar uit de regio’s waarin zij zelf actief zijn maar d.m.v. het koppelpunt kunnen zij dat ook landelijk zien, dus ook voor de regio’s die niet bij dat overstap systeem zijn aangesloten.

De coöperatie ziet er met nadruk op toe dat er alleen gegevens worden overgedragen die wettelijk mogen en doet dit op een zo veilig mogelijke manier.

De overstapsystemen die nu zijn aangesloten of binnenkort aansluiten:

  • Voroc
  • Intergrip
  • Digidoor
  • Paspoort voor succes

 

Indien het door een lid van de coöperatie, dus een bekostigde mbo instelling, gewenst is dat een ander overstapsysteem deze gegevens ook nodig heeft kunnen die een verzoek doen bij de coöperatie. Met elkaar kijken we dan naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie stuur een mail naar info@mbovoorzieningen