Welkom!

Een coöperatie is van en voor de leden. Het is belangrijk dat de leden zich in de coöperatie herkennen en bereid zijn mee te denken. We hopen dat ieder lid trots is om deel uit te maken van dit mooie initiatief waarin we samen leren om het te blijven verbeteren.

Hiervoor zijn een aantal gremia ingericht. Wie namens een mbo-instelling plaatsneemt, wordt door de bestuurder van die mbo-instelling bepaald.

  • de Algemene Vergadering – hierin wordt bepaald wat we doen en wat niet
  • de expert groep –  deze gaan over wijzigingen zonder grote impact op de architectuur, de governance, AVG of niet begrote kosten.
  • de gebruikersgroep (onder aanvoering van de MBO raad) – gaan over nieuwe functionaliteiten die als advies worden aangeboden aan de AV van de coöperatie
  • de contactgroep voor de coöperatie – elk lid heeft een contactpersoon. Deze wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de coöperatie en nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken bij ontwikkelingen en de governance.
 
Heb je overige wensen of vragen neem dan even contact met ons op van info@mbovoorzieningen.nl of via de contact mogelijkheid op deze site.