SAMEN maken we het verschil

Een gezamenlijke kracht van alle MBO's om voorzieningen te organiseren.

Ons doel: de gewenste gezamenlijke voorzieningen zo effectief en efficiënt mogelijk aan te bieden met de coöperatie als noodzakelijk vehikel om de samenwerking te ondersteunen. We willen dit ook echt samen doen. Klik hier om de mogelijkheden te zien om samen het beleid te maken, maar schroom niet om via de contactpagina contact met ons op te nemen met een fantastisch idee of gewoon een vraag.

Om dit goed en efficiënt te doen zijn goede afspraken essentieel. De strategische basis is opgeschreven in onze Producten en Diensten Catalogus (PDC) . Onze wens is om zo transparant mogelijk te zijn met processen die zo soepel lopen als een goede knikkerbaan. De afspraken en procedures zijn te vinden in ons Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Tenslotte staan de strategische afspraken die we met elkaar gemaakt hebben om de coöperatie goed te laten functioneren staat in ons reglement. Dit bij elkaar vervangt ook de Sla-afspraken die je normaal hebt tussen klant en leverancier. Een coöperatie heeft leden en deze zijn opdrachtgever en afnemer. Als het niet goed gaat, kun je de afspraken erbij halen en de dienstverlening verbeteren. Het enige doel van de coöperatie zijn tevreden leden, er is niets meer dan dat. Zou je gaan zwaaien met Sla-afspraken en boetes, dat gaat niet werken omdat je dit oplegt aan jezelf. Met elkaar goede dienstverlening gebaseerd op gezamenlijke afspraken is dus essentieel en dit hebben we gedaan in de bovenstaande drie documenten en deze worden jaarlijks geaudit en herijkt. 

Er zitten op het moment twee voorzieningen in de coöperatie

Centraal Aanmelden (CAMBO)

Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

Helaas gaat de VVA op 30 september stoppen. Voor uitleg hierover zie op de pagina voor de VVA. Op de specifieke pagina’s wordt uiteengezet wat het is, waarom we het als een gezamenlijke inspanning organiseren en hoe het eruit ziet. Belangrijk is dat het koppelpunt mbo blijft, deze zorgt naar de berichten v=naar de andere koppelpunten ook voor de statusberichten in CAMBO.

Centraal Aanmelden is een vrije keus maar (bijna) alle mbo instellingen hebben de intentie uitgesproken deze voorziening te gaan gebruiken.

Omdat we gebruik maken van de aanmeldgegevens van de studenten is het belangrijk om zeer goed en doordacht om te gaan met alle gegevens die wij verwerken. Op onze privacy pagina zie je een uiteenzetting van alle informatiestromen en hoe we deze zo goed mogelijk controleren.