MBO koppelpunt 2.0

Na het stoppen van de VVA hebben we goed nagedacht over hoe we het beste om kunnen gaan met de plicht als mbo-scholen om alle aanmeldstatussen beschikbaar te stellen. Niet omdat de wet dit zegt, maar omdat we met elkaar de noodzaak zien om daadwerkelijk geen leerling te missen, alle leerlingen te zien en ze naar een juiste vervolgstap te begeleiden. We hebben al een koppelpunt welke gevoed wordt door alle student Informatie Systemen van alle mbo-scholen in Nederland. Het zou zonde zijn om alle geld en tijd die de scholen en de SIS-leveranciers erin hebben gestoken zomaar te ontmantelen. Gelukkig vonden we een goede manier om alles te hergebruiken en een landelijk koppelpunt aan te kunnen bieden. In plaats van het aan de overige koppelpunten door te sturen slaan we het nu op een, zeer veilige, manier op zodat we dit beschikbaar kunnen stellen aan de overstapsystemen. Denk hierbij aan een Voroc, Digidoor en Intergrip. Deze partijen kunnen daardoor een beeld krijgen van alle aanmeldstatussen van de mbo’s in Nederland. Niet alleen dat persoon x is aangemeld of ingeschreven, maar ook bij welke instelling welke opleiding gaat doen. Dat is dus goed nieuws. De huidige status is dat we nu de database aan het vullen zijn vanuit de Student Informatie Systemen. De landingsplek is nu klaar. We zijn nu bezig om het “endpoint” te bouwen waarom de overstap systemen kunnen koppelen. We hopen dat we nog dit aanmeldjaar de eerste systemen kunnen koppelen. Dit jaar zien we het echt als aanvulling en leermomenten om volgend aanmeldjaar een 100% betrouwbare voorziening te hebben waardoor elk overstap systeem van iedere leerling (nog geen student 🙂 ) de juiste informatie kan bieden en de scholen kunnen inschatten of deze persoon op de juiste plek zit. We willen geen leerling missen en ook nog alle leerlingen op de meest passende plek zien te krijgen. Met elkaar moet dat lukken! 

OCW is druk bezig om de regeling waarop de VVA gebaseerd is opnieuw vorm te geven zodat we kunnen bieden waar de scholen behoefte aan hebben. Ook hierin zoveel dank voor het meedenken.

Kortom mooie stappen waar iedereen zijn voordeel mee kan doen is ontstaan uit de moeilijke beslissing van de stuurgroep om te stoppen met de VVA. Eerst met de handen in het haar, en we moeten toegeven een beetje boos, maar wat er nu staat zijn we zo trots op en het heeft de potentie om echt goed te gaan werken. Korte lijntjes en veel energie. Wil je meer weten, heb je nog mooie ideeën of andere feedback neem dan even contact op met Inge 06-59812005  of via de mail i.meere@mbovoorzieningen.nl.

Voor nu is het voldoende om via je gebruikelijke routes de gegevens uit te wisselen en hiermee voldoe je aan de wet ook al is het zicht beperkt tot jou regio. Zo snel als het, veilig, kan worden de landelijke statussen beschikbaar. 

Voor de regio’s zonder overstapsysteem worden nog gesprekken mee gevoerd hoe we die het beste kunnen bedienen. Voor nu is de focus echter op het voorzien via de bestaande overstapsystemen.