Voorziening Vroegtijdig aanmelden

Heb je vragen of problemen vul ons contactformulier in en we reageren zo snel mogelijk

Zie voor veel gestelde vragen over VVA de FAQ pagina

Wat verstaan we onder vroegtijdig aanmelden 

In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden mbo-instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs, en in bepaalde gevallen ook aan de woongemeente van de leerling, door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld. Voor het registeren van aanmeldingen is de school verantwoordelijk. Elke aanmelding dient direct doorgegeven te worden en daarnaast moet het landelijk dekkend zijn. Wanneer een leerling uit Groningen zich aanmeldt bij een mbo-instelling in Rotterdam moet ook die aanmelding worden doorgegeven.
De voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) werkt als een soort postbus voor de instellingen in het mbo. Via die postbus worden de statussen van alle aanmeldingen die bij mbo-instellingen binnenkomen, doorgestuurd naar de juiste school in het voortgezet onderwijs en/of naar de woongemeente van de leerling. Daar hoeft een mbo-instelling niets anders voor te doen dan het verzorgen van een goede registratie. Dat kan natuurlijk ook via een voorziening voor centraal aanmelden, maar dat is geen eis. Er moeten, volgens de wetgeving, vijf statussen worden doorgegeven:
• Aangemeld
• Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
• De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
• De aanmelding is ingetrokken
• De betrokkene is ingeschreven

De wetgeving heeft als doel om te bewaken dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs aankomen in het mbo. Daaraan gekoppeld zijn de verplichting om zich voor 1 april aan te melden en het recht op toelating.

Waarom?

De wetgeving verplicht instellingen om de volgende statussen door te geven, direct en landelijk dekkend. Dat zou een instelling natuurlijk zelf kunnen regelen. Er zijn echter een aantal argumenten om met een landelijke postbus te werken:

  • De juiste adressering van de statussen. Om statussen geautomatiseerd te versturen is het nodig om het ‘elektronische adres’ te kennen van de school voor voortgezet onderwijs. De
    voorziening regelt dit centraal voor alle instellingen.
  • Beperking administratieve last. De school stuurt, elektronisch, de statussen van de
    aanmeldingen door aan de postbus. Het hoeft geen extra handelingen te verrichten.
  • Inzicht in meervoudige aanmeldingen. Elke inschrijving gaat gepaard met gemiddeld twee aanmeldingen. Dat levert uitdagingen op in het kader van de bedrijfsvoering. Meer inzicht is nodig om er iets aan te kunnen doen. Daarom is afgesproken om in de Voorziening Centraal Aanmelden de modue Analyse meervoudige aan,=meldingen te bouwen. Het inwinnen van de statussen daarvoor verloopt ook via de VVA>

 

Enkele links

Bijlage bij PvE VVA v1.5.1  –  11 maart 2020
ITL codes – 14 juli 2021