De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) is klaar maar nog niet altijd optimaal gebruikt om daadwerkelijk geen leerling te missen. OCW heeft besloten hierom een onderzoek in te stellen wat er voor nodig is om dit wel voor elkaar te krijgen. Wat moeten we beter doen, meer doen of gewoon niet doen? Alle uitkomsten zijn mogelijk. De opdracht voor dit kwalitatieve onderzoek is gegeven aan KBA Nijmegen. Dit is eind maart gegund en in juni 2020 gaan ze opleveren. Hun opdracht luidt:

Zijn er aanpassingen nodig aan de VVA om het veld in staat te stellen de doelen van de VVA te bereiken? En zo ja, welke aanpassingen en wat is dan nodig om die aanpassingen te realiseren?

Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt met de landelijke partijen teruggeblikt op de oorspronkelijke doelstellingen van de VVA en de daaruit volgende keuzes voor de toepassing en het gebruik. Met zowel de scholen en gemeenten als de landelijke partijen wordt beschouwd in hoeverre de VVA hun doelen op het gebied van het monitoren en ondersteunen van de overstap van het mbo op dit moment ondersteunt, wat ervoor nodig zou zijn om dit te verbeteren of wat er zou gebeuren als de VVA ongewijzigd blijft.

We houden jullie op de hoogte als we meer weten.