Releases VVA

Release 1.5 volgt deze zomer. 

Het nieuwe programma van eisen is hier te vinden

Er zijn twee wijzigingen aangebracht in het PvE voor VVA. Deze staan gepland om uitgevoerd te worden in juli 2021. De implementatie planning is hieronder aangegeven. het is nog de vraag ivm release data SIS pakketten of de hybride situatie nog tot augustus gerekt kan worden.

  1. Het aanmeldjaar en de startdatum zijn toegevoegd aan de uitwisseling, zodat de gemeenten op de grens van het jaar kunnen zien of een aanmeldstatusbericht van het lopende jaar is of van het nieuwe jaar.
  2. De vulling van ILT en BRIN latende school zijn nader toegelicht, want hiervan was niet voor iedereen duidelijk dat deze velden cruciaal zijn voor de uitwisseling richting het (va)vo.