Releases CAMBO

Goedgekeurde wijzigingen gereed voor uitvoering:

  • v22-03-07 vereenvoudigen inloggen zonder digid

  • V09-001 Emailadres veld verplichten

  • V10-004 terugkeerlink ook gebruiken bij vertrek vanuit inschrijven mbo
  • Oude cohorten bij opleidingen wissen in Cambo -> alleen open cohorten tonen

Wijzigingsverzoeken 

klik hier voor de uitgebreide lijst van de wijzigingsverzoeken status februari 2022. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunnen worden gestuurd naar support@mbovoorzieningen.nl11

Proces wijzigingsaanvragen:

Stuur een mail naar support@mbovoorzieningen.nl. Hierna worden de verzoeken besproken in het expertteam en gecommuniceerd met de gebruikersgroep. Nadat er geen belemmeringen zijn gekomen vanuit de gebruikersgroep komt het op de releaseplanning. Meer informatie is te vinden in de DAP.

Doorgevoerde wijzigingen 

deze kunnen door de beheerders in zendesk nagekeken worden en er staat een lijst in de teams site