Releases CAMBO

Goedgekeurde wijzigingen gereed voor uitvoering :

 • V11-006 control F

 • V10-004 terugkeerlink ook gebruiken bij vertrek vanuit inschrijven mbo

 • V09-003 V09-004 Aanmeld seizoen wijzigt

 • V09-002 CAMBO – Ontwikkeling

 • V09-001 Emailadres veld verplichten

 • V08-001 Geheime toegangscode bij gebruik deeplink

 • V06-004 Niveau onderwijsaanbieder zichtbaar maken in CAMBO
 • V06-002 Vastlopen aanmelding bij DigiD

 • V04-004 – Accounts & Rollen & Rechten CAMBO

 • V04-001 – Woonadres vs Correspondentieadres in CAMBO

 • V03-006 – Analyse meervoudig aanmelden uitwerken

 • V04-006 – Inzicht in ingetrokken aanmelding

 • V03-013 – Controlescherm CAMBO + signaleringsmail

Wijzigingsverzoeken 

klik hier voor de uitgebreide lijst van de wijzigingsverzoeken status februari 2022. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunnen worden gestuurd naar support@mbovoorzieningen.nl11

Proces wijzigingsaanvragen:

Stuur een mail naar support@mbovoorzieningen.nl. Hierna worden de verzoeken besproken in het expertteam en gecommuniceerd met de gebruikersgroep. Nadat er geen belemmeringen zijn gekomen vanuit de gebruikersgroep komt het op de releaseplanning. Meer informatie is te vinden in de DAP.

Doorgevoerde wijzigingen:

 • Release december
  • CAMBO gereed maken zodat meerdere BRIN nummers gebruik kunnen maken van één CAMBO omgeving
  • Herbruik mogelijk maken van BRIN nummers zodat ook afzonderlijke instellingen die samen een opleiding aanbieden deze in CAMBO zouden kunnen zien
  • Contactgegevens per onderwijsaanbieder kunnen bepalen –> via RIO ophalen
  • Adresgegevens ouders en verzorgers altijd meesturen indien opgegeven
 • Release 23-11 
  • Algemene wijzigingen ter
   verfijning en inzicht aan proces van de RIO synchronisatie.
  • Uitgebreidere logging
   rondom de DUO vooropleidingen calls.
   • DUO heeft regelmatig
    verbindingsproblemen, waardoor de Cambo wizard ‘hangt’ bij het ophalen
    van vooropleidinggegevens.
   • De logging dient ervoor
    om gerichter na te gaan wat er misgaat. Daarnaast heeft DUO opgeschaald
    aan servers om deze webservice te versnellen.
  • Vanaf deze versie wordt
   voor 18- nu altijd het adres van de verzorgers
   meegestuurd bij een aanmelding o.b.v. digiD.
   • Het adres van de verzorgers komt namelijk niet mee vanuit DUO
    aangezien er geen doelbinding is voor verzorgergegevens en DUO deze niet
    kent.
   • Het is niet een uitbreiding van de koppeling, maar het adres-object
    zal (zoals in het laatste SIS leveranciersoverleg besproken) voor de
    verzorgers altijd gevuld meekomen.
   • Letop, bij geheime adressen van type 7 geldt dat deze voor de
    verzorgers NIET meekomen.
  • Gelijktijdig is er een bug opgelost (gemeld vanuit PeopleSoft) waarbij
   een halfgevuld Adres-object werd aangeleverd naar het SIS voor een
   aanmelder die in de wizard wisselt van NL naar buitenlandsadres en terug. Indien een aanmelder wisselt van type adres komt er geen restant invalide adres meer mee
  • Tekstuele wijzigingen in de e mail
 • Controleveld in algemene pagina laatste synchronisatie
 • Instelling aankiesbaar maken via deeplink
 • naam VAVO toegevoegd in landingspagina CAMBO
 • Waarschuwing bij dubbele aanmelding voor exact dezelfde opleiding
 • Error handling bij verouderde internet explorer
 • Knop accepteren eerder beschikbaar bij privacy statement
 • Terugkeer URL aanvullen met keten ID
 • Diverse verbeteringen voor de studentomgeving.
  • Controleren op hoofdletters bij invoer, automatisch spaties uit postcodes bij BPV bedrijf halen, consistentere UI.
  • Typefout in de toelichting bij aanmelden via digiD gecorrigeerd.
 • Opruimen van inactieve profielen / door student verwijderde studentomgeving.
  • Na de release zal er (ook met terugwerkende kracht) weer netjes worden opgeruimd.
 • Diverse wijzigingen voor de beheerderomgeving.
  • Menu-item “Dashboard” niet langer aanwezig. Standaard is na inloggen het statistieken-scherm actief.
  • “Onbekend” als versienr niet langer zichtbaar.
  • Het “?” in het menu bevat nu een link naar https://mbovoorzieningen.nl/faq/ ter aanvullende informatie.
  • Opleidingen scherm uitgebreid (crebo zoeken) en correcties zijn doorgevoerd.
  • Als scheidingstekens wordt nu ; gebruikt i.p.v. , bij de opleidingenexport.