Onderzoek VVA

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) is klaar maar nog niet altijd optimaal gebruikt om daadwerkelijk geen leerling te missen. OCW heeft besloten hierom een onderzoek

Lees verder »

Stap Regeling

Afgelopen week een bijeenkomst gehad met de expertgroep waar ook een afvaardiging was van het UWV. Het onderwerp was hoe we met CAMBO kunnen inspelen

Lees verder »

VVA berichten 1.5

VVA berichten nieuwe stijl worden al verstuurd! De volgende wijzigingen zijn daarin aangebracht Het aanmeldjaar en de startdatum zijn toegevoegd aan de uitwisseling, zodat de

Lees verder »