Wat is de VVA?

De vva bestaat uit drie koppelpunten, die er samen voor zorgen dat de gegevens bij de juiste vo-school en bij de juiste gemeente terecht komen. De administratiesystemen van de vo-scholen sluiten aan op het koppelpunt vo, de administratiesystemen van de mboinstellingen sluiten aan op het koppelpunt mbo en de administratiesystemen van de gemeenten sluiten aan […]

Van wie is de VVA?

De vva wordt gemaakt in opdracht van de PO-Raad, VO-raad, PO-Raad, MBO Raad en de VNG. Het koppelpunt vo wordt beheerd door Kennisnet (in opdracht van de VO-raad en PO-Raad). Het koppelpunt mbo wordt beheerd door de Coöperatie MBO Voorzieningen (in opdracht van de leden van de coöperatie en de mbo-instellingen). Het Inlichtingenbureau (in opdracht […]

Aan wie worden de aanmeldstatussen doorgegeven?

Aan het Koppelpunt VO, het Koppelpunt Gemeenten en Centraal aanmelden. Aan Centraal aanmelden worden de aanmeldstatussen van alle aanmeldingen doorgegeven. Aan het Koppelpunt VO alleen als er een relevante/actuele latende (VA)VO school is. Aan het Koppelpunt Gemeenten alleen als de leerling als de leerling is ingeschreven in een Nederlandse gemeente, en de leerling niet beschikt […]

Welke aanmeldingen moeten er aan het Koppelpunt MBO geleverd worden?

Met de mbo-sector is afgesproken om van alle aanmeldingen de statussen door te geven. Aanvankelijk was dit afgesproken, zodat niet alle aanleverende systemen filtering in hoefden te bouwen, maar dat het maar 1 keer gebouwd hoefde te worden, namelijk in het Koppelpunt MBO. Inmiddels is het ook noodzakelijk, omdat de statussen nodig zijn voor een […]

Welke aanmeldstatussen worden er uitgewisseld?

Status Omschrijving Aanmelding ontvangen (niet beschreven in de wet) Deze status wordt gestuurd zodra de mbo-instelling de aanmelding van de student in goede orde heeft ontvangen, en de gegevens heeft geverifieerd en aangevuld met vooropleidingsgegevens (vanuit BRON). a. Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden Op basis van de aanmelding heeft de mbo-instelling de student […]

In ons aanmeldsysteem gebruiken we andere aanmeldstatussen, wat nu?

Er kunnen geen andere aanmeldstatussen geleverd worden, dus zal er een vertaling moeten worden gedaan van de statussen vanuit het systeem naar de statussen in de wet. Overigens is hier in de aangesloten systemen eigenlijk al in voorzien. Voor meer informatie verwijzen we daarom naar de leverancier van uw systeem.