De governance documenten staan klaar voor review. De AV heeft goedkeuring gegeven aan de 1.0 versie van de governance documenten. We willen nu met alle leden gaan kijken of we het naar een gedragen 2.0 versie kunnen brengen. Ieder lid heeft iemand afgevaardigd om mee te lezen. Het gaat om een dossier afspraken en procedures (bijvoorbeeld; wie bel je als “hij” het niet doet?) een product diensten catalogus waarin staat waarom we leveren wat we leveren en een coöperatie regelement. Hierin staat waar we ons aan te houden hebben als coöperatie. Wil je meelezen maar heb je nog niets gehoord van je instelling ga even naar je bestuurder of mail mij even i.meere@mbovoorzieningen.nl