Governance 2.0 goedgekeurd in de AV

In de AV van 9 juni zijn de governance 2.0 documenten goedgekeurd. Hiermee komt de 1.0 te vervallen. Het mooie aan deze versie is dat het een gedragen document is waar alle leden aan hebben kunnen meeschrijven waardoor het genuanceerde documenten zijn geworden die we echt kunnen gebruiken als werk documenten en neit om in de kast te laten verstoffen. Ook heeft hier al een audit op plaats gevonden om te kijken of het alle risico’s dekt (gebaseerd op de ISAE 3000 standaard) en of we inderdaad, bewijsbaar, de afspraken ook naleven. Kortom dank voor de vele mensen die hebben meegeschreven.

Het gaat om de DAP waarin alle operationele afspraken staan. De PDC waar is uitgewerkt welke diensten de coöperatie voert en waarom. Als laatste is het coöperatiereglement. Hierin staat waar een ieder binnen de coöperatie zich aan heeft te houden.