Nee, de particuliere mbo-instellingen vallen niet onder de wettelijke verplichting om gegevens aan de voorziening vroegtijdig aanmelden te leveren