De instelling is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle aanmeldstatussen geleverd worden. Dat mag vanuit meerdere systemen, maar dan moeten die systemen er wel geschikt voor zijn en juist ingericht worden. Van belang is dat dan het juiste aanmeldID gebruikt wordt, zodat helder is om welke aanmelding het gaat. Bij het gebruik van meerdere systemen op 1 instelling is het van belang om goed notitie te nemen van paragraaf 6.2 van het Programma van Eisen, want dat is speciaal voor deze situatie toegevoegd.