De wervingsnaam aangeboden opleiding zoals de instelling vastlegt onder “opleiding” in haar SIS wordt uitgewisseld met RIO en is zichtbaar in CAMBO.