Het koppelpunt slaat de aanmeldberichten slechts tijdelijk op. Direct na het filteren en doorsturen worden de gegevens weer uit het Koppelpunt MBO verwijderd. Wel wordt er een logfile bijgehouden met berichtID’s en van wie het bericht ontvangen is en naar wie het bericht doorgestuurd is. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het Programma van Eisen.