De school krijgt, op school én opleidingsniveau, een overzicht van het aantal aanmeldingen én het aantal daarvan dat een meervoudige aanmelding betreft. Indien een student twee of meer aanmeldingen doet (meervoudige aanmeldingen) daalt de kans dat zijn aanmelding ook daadwerkelijk een inschrijving wordt. Centraal Aanmelden toont op basis van kansberekening het effect van meervoudige aanmeldingen. Dit is statistische informatie. De AVG maakt het niet mogelijk om dit op individueel niveau te rapporteren