De enige kosten voor de gemeente zijn de mogelijke kosten die de software leverancier van de gemeente in rekening brengt. Het ontsluiten van VVA is verder kosteloos.