RIO moet goed gevuld zijn. Aanpassingen in RIO worden “near realtime” uitgewisseld naar CAMBO. Meer informatie over RIO is hier te vinden.