1. Controleren welke opleidingen getoond worden in CAMBO, en de deeplinks van de opleidingen die gebruikt kunnen worden voor de eigen website ophalen. Hier stelt de instellingsbeheerder ook de terugkeerlinks in.

2. De logbestanden met betrekking tot aanmeldingen en de berichten die naar het SIS zijn verstuurd inzien.

3. De analyseomgeving voor meervoudig aanmelden benaderen.