Om aan te kunnen sluiten op het koppelpunt gemeenten dient er een koppelvlak gebouwd te zijn die voldoet aan de eisen van de koppelvlakspecificaties voor VVA. Dit document is gepubliceerd op de website van het Inlichtingenbureau. Hier dient uw softwareleverancier ondersteuning in te bieden. Indien dit niet het geval is, dan kunt u uw leverancier raadplegen om te bepalen wat de mogelijkheden zijn. Bij aanvullende vragen omtrent softwareleveranciers kunt u terecht bij de helpdesk van de VNG.