Conform de ledenovereenkomst heft de Coöperatie de volgende tarieven (geldend voor het jaar 2021):

Alle tarieven zijn exclusief btw. De Coöperatie berekent btw op haar facturen.