De vva is het gevolg van de wet “aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” (feitelijk gaat
het om aanpassingen van de onderwijswetten WEB, WVO en WEC). Met deze wet is een
landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen
en mbo-instellingen om een aantal gegevens over aanmeldingen met elkaar en met
gemeenten uit te wisselen. Het doel van de wet is de overgang naar het mbo verder te
verbeteren, onder andere door een zoveel mogelijk sluitende informatievoorziening in te
richten, zodat wordt bijgedragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten
(VSV).