De partijen die de VVA hebben ontwikkeld hebben aan de start van het traject een aantal uitgangspunten geformuleerd, waaraan een ICT-voorziening die de wettelijk verplichte uitwisseling van gegevens over de aanmeldingen in het mbo ondersteunt, moet voldoen. Het betreft de volgende uitgangspunten: het dient een publieke voorziening te zijn, er dient sprake te zijn van landelijke dekking (alle vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten moeten er mee werken) en er wordt gewerkt met geautomatiseerde koppelingen tussen de administratiesystemen van vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Intergrip voldoet in ieder geval niet aan de eerste twee uitgangspunten.