Gemeenten ontvangen via de VVA geen informatie over jongeren die een overstap maken van het MBO naar het MBO. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren, omdat dit niet de scope is zoals beoogd in de wet VVA.