Nee. Het Inlichtingenbureau heeft voor de VVA geen toegang tot het BRP. Dat geldt ook voor vo & mbo instellingen.