Van alle aanmeldingen dienen de aanmeldstatussen geleverd te worden.