Ja. Gemeenten die zelf geen leerplichttaken uitvoeren moeten bij het Inlichtingenbureau regelen op welk Endpoint de gegevens van overstappers uit hun gemeente uit de VVA moeten worden afgeleverd. Dat geldt ook voor gemeenten die een andere partij gemandateerd hebben voor de uitvoering van leerplicht-/RMC-taken.