De privacyverklaring op de website van CAMBO heeft betrekking op de gegevens die beschikbaar worden gesteld om een aanmelding binnen CAMBO te verrichten. Een instelling dient over een eigen privacyverklaring te beschikken voor de processen die volgen op een aanmelding via CAMBO.