Juridisch is het voldoende als de aspirant student zich heeft geidentificeerd binnen CAMBO. Dit hoeft niet nogmaals fysiek te gebeuren door de instelling.