Stapt een leerling uit leerjaar 3 over naar het mbo, kan deze ook worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger. Let wel, deze dient wel deze handmatig aangevinkt te worden in het LAS van de VO instelling.

havo/vwo
Leerlingen uit het havo en vwo die naar het mbo gaan hoeven niet worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger, omdat deze niet onder de wet vallen.