De gegevens kunnen NIET op meerdere endpoints worden afgeleverd door het koppelpunt gemeenten. Iedere gemeente geeft aan waar (op welk endpoint) de gegevens naar toe moeten worden gestuurd. Bijvoorbeeld naar de gemeente zelf of naar de RMC-regio.