Ja je kunt je ook aanmelden voor een tweede of derde leerjaar.

Echter de ervaring is dat dit meestal niet wenselijk is. Per opleiding moeten er meerdere cohorten open gezet worden en de student moet snappen dat hij/zij zich moet inschrijven op een cohort wat al eerder gestart is. Dit gaf de ervaring bij de pilot scholen om dit niet te gebruiken.