Ja, dit is mogelijk en wordt al zo gebruikt door verschillende instellingen. Je kan hierbij gebruik maken van het expliciet toekennen van een onderwijsaanbieder aan een koppelpunt. Het is dus wel een voorwaarde dat de opleidingen van de aparte SIS op één onderwijsaanbieder wordt gegeven en er geen overlap is.

Dit komt dat neer op het onderstaande binnen één Cambo omgeving:

  1. Default koppelpunt: alle onderwijsaanbieders onder 1 brin gekoppeld.
  2. Extra koppelpunt: specifieke onderwijsaanbieder gekoppeld aan dit koppelpunt.

 

Er ontstaat dus een omgeving met twee koppelpunten met ieder een unieke koppelpuntcode.

  1. Koppelpuntcode 1 kan worden gebruikt door SIS1.
  2. Koppelpuntcode 2 kan worden gebruikt door SIS2.

 

Belangrijk is om dit op moment X in te regelen, zodat aanmeldingen vanaf moment X gekoppeld worden aan het juiste koppelpunt afhankelijk van de onderwijsaanbieder