Nee, daartoe is de RBL niet bevoegd. Alle gemeenten die deel uitmaken van de RBL moeten afzonderlijk bij het Inlichtingenbureau regelen op welk Endpoint de gegevens uit de VVA moeten worden afgeleverd.