Nee, de student kan in CAMBO niet aangeven of hij passend onderwijs of extra begeleiding nodig heeft.