Het VVA systeem geeft het Persoons Gebonden Nummer (PGN, doorgaans is dit het BSN) en de postcode van de onderwijsvolger mee in de berichten. Hiermee is te achterhalen om welke onderwijsvolger het gaat. Er wordt geen naam of andere persoonsinformatie meegegeven. Mogelijk moet de gemeente in het eigen proces nog een handeling verrichten om na te gaan om welke leerling het gaat.