Er wordt op dit moment gewerkt met het reguliere, diplomagerichte, mbo- en VAVO -aanbod van de school. Dus officieel goedgekeurde opleidingen.