Nee, er wordt geen portaal aangeboden. De VVA voorziet alleen in een geautomatiseerde koppeling.