Er kunnen geen andere aanmeldstatussen geleverd worden, dus zal er een vertaling moeten worden gedaan van de statussen vanuit het systeem naar de statussen in de wet. Overigens is hier in de aangesloten systemen eigenlijk al in voorzien. Voor meer informatie verwijzen we daarom naar de leverancier van uw systeem.