Controleer je koppelpunt code, uuid. Staat deze ingevuld en juist ingevuld? Let op deze is hoofdletter gevoelig.