Er bestaan verschillende regionale informatiesystemen, waarin ook gegevens over de
aanmeldingen in het mbo worden uitgewisseld. Voor wat betreft de uitwisseling van de
gegevens over de aanmeldingen in het mbo zoals verplicht gesteld in de wet
“aanmelddatum en toelatingsrecht mbo” overlapt de vva met de bestaande regionale
informatiesystemen. De verschillen met de regionale informatiesystemen betreffen de
landelijke dekking van de vva, en de geautomatiseerde koppelingen tussen de vva en de
administratiesystemen van de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. De bestaande
regionale informatiesystemen hebben ook andere functies dan de uitwisseling van
gegevens over de aanmelding