Er bestaan verschillende regionale informatiesystemen, waarin ook gegevens over de aanmeldingen in het mbo worden uitgewissld. Voor wat betreft de uitwisseling van de gegeven over de aanmeldingen in het mbo zoals verplicht gesteld in de wet “aanmeldatum en toelatingsrecht mbo” overlapt de VVA met de bestaande regionale informatiesystemen. De verschillende met de regionale informatiesystemen betreffen de landelijke dekking van de vva en de geautomatiseerde koppelingen tussen de VVA en de administratiesystemen van de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. De bestaande regionale informatiesystemen hebben ook andere functies dan alleen de uitwisseling van de gegevens over de aanmelding.