CAMBO en het mbo-koppelpunt zijn met elkaar verweven. De VO-school ontvangt statusberichten over aanmeldingen van het mbo-koppelpunt. Het mbo-koppelpunt ontvangt deze informatie  van het SIS. Het SIS ontvangt aanmeldingen van CAMBO.