Back-up en restore van de data en de systemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier van CAMBO. Dit is gedekt door een ISO27000 certificaat en vastgelegd in SLA’s.

Het management van de Coöperatie is verantwoordelijk dat dit certificaat alle voorzieningen voldoende dekt en om de audit hiervoor te organiseren.