Omdat er momenteel in de aangeboden opleidingen van RIO geen mogelijk is om een aantal deelnemers op een opleiding binnen een bepaald cohort toe te laten, zul je als school hier handmatig op moeten ingrijpen zodra het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Dat kan op 2 manieren:

Daarbij moet je als school heel alert en snel zijn, want anders ga je over het maximum aantal deelnemers heen en heb je een lastige situatie. Dit is in de pilot met Eduarte al voorgekomen. Niet leuk voor school en student.

Een andere optie is om de opleiding achter een code zetten. Je hebt dan een interesse melding en je bepaalt zelf aan wie je deze code meegeeft voor de definitieve aanmelding.

In het kader van de STAP regeling zal in het RIO aangeboden opleiding cohort een nieuw kenmerk in het cohort komt met het aantal deelnemers. Dit zou de mogelijkheid bieden om vanaf 1 januari 2022 de numerus fixus in CAMBO op te lossen. Dit zal meegenomen worden in de expertgroep om hier een afweging in te maken.