Veldnaam

Type

Omschrijving

caKetenId

UUID

Verplicht, een uniek ID dat door Centraal Aanmelden gegenereerd wordt en dat door de verdere keten gebruikt kan worden om aanmeldingen die door CA aangemaakt zijn te identificeren. Het formaat van het veld is de tekstuele weergave van een UUID in hexadecimaal formaat met scheidingsstreepjes, dus in totaal 36 karakters.

Voorbeeld:

123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000.

Dit veld vervangt op den duur het veld ketenId volledig. Totdat alle systemen aangepast zijn, zal Centraal Aanmelden met beide ID’s blijven werken.

ketenId

Tekst

DEPRECATED: Dit veld komt op een nader te bepalen moment te vervallen. Vanaf dat moment is het voor alle SIS’en verplicht om alleen het centraalAanmeldenId te gebruiken.

Verplicht (maar wordt uitgefaseerd), gegenereerd uniek ID van deze aanmelding. Centraal aanmelden genereert keten ID’s die door de verdere keten gebruikt kunnen worden om aanmeldingen uniek te identificeren. Centraal Aanmelden gebruikt daarbij alleen de reeks van keten ID’s waarvan de nummers beginnen met 9.

Het formaat van deze ID’s komen overeen met de aanmeld-ID’s in de VVA berichten, en het veld in de VVA-berichten konden daarom gebruikt worden om dit id te sturen. Dit veld komt te vervallen omdat er een apart caKetenId toegevoegd wordt voor de gehele keten.

VCA stuurt totdat dit veld daadwerkelijk verwijderd is altijd zowel een ketenId als een centraalAanmeldenId naar het SIS. Het SIS kan zelf kiezen welke van de twee het doorstuurt naar het MBO-koppelpunt. Als het SIS beide doorstuurt, zal Centraal Aanmelden bij het binnenkrijgen van een statusupdate van de aanmelding prioriteit geven aan het centraalAanmeldenId.

Het is voor partijen die de koppeling nieuw ontwikkelen aanbevolen om alleen uit te gaan van het centraalAanmeldenId en het ketenId te negeren.