Afhankelijk van de aard van de vraag Topicus, Coöperatie MboVoorzieningen of Systeem-leverancier. Bij vragen voor mbo-instelling stuur een mail naar info@mbovoorzieningen.nl of gebruik de chat mogelijkheid op deze site. Voor vragen van vo-instellingen stuur een mail naar support@kennisnet.nl. Ook op de VVA website van Kennisnet is meer informatie te vinden.